POSTUPAK DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI


UPISI

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

O B A V I J E S T

PRISTUPNICIMA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

 POSTUPAK

DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

koja će se održati dana 10. lipnja 2017. godine

(ljetni upisni rok)

 Za sve pristupnike Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalnog rada koji su Pravnom fakultetu Osijek pravodobno podnijeli Prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti i potvrde o uplaćenim troškovima provjere, DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI održat će se

dana 10. lipnja 2017. godine

u zgradi Pravnog fakulteta Osijek (Stjepana Radića 13, Osijek) s početkom u 10:00 sati

Pristupnici su dužni pristupiti dodatnoj provjeri u 9:30 sati!

Detaljan raspored i popis pristupnika bit će objavljen u petak 9. lipnja 2017. godine – do 12:00 sati na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek i na oglasnim pločama Pravnog fakulteta Osijek.

UPUTE PRISTUPNICIMA

o provođenju postupka dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

  • Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti traje 75 minuta
  • Pristupnici su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta, te su je dužni predočiti prilikom prozivanja i ulaska u dvoranu u kojoj će se održati dodatna provjera
  • Pristupnici su dužni na dodatnu provjeru ponijeti nekoliko kemijskih olovaka – s plavom tintom
  • Pristupnici prilikom pisanja dodatne provjere, osim osobne iskaznice i kemijske olovke, ne mogu držati kod sebe ništa drugo, eventualno bocu vode – bez etikete (što je preporuka da imaju kod sebe)
  • Prilikom ulaska u dvoranu gdje će se održati dodatna provjera pristupnici će biti upućeni da sve osobne stvari, osim kemijske olovke i osobne iskaznice, ostave na katedri
  • Prije ostavljanja osobnih stvari na katedri pristupnici su dužni isključiti (isključiti zvuk) mobilnih uređaja, koje su također dužni ostaviti s osobnim stvarima na katedri (u torbi i sl.)
  • Pravni fakultet Osijek ne snosi odgovornost za eventualan nestanak osobnih stvari pristupnika koje će isti ostaviti na katedri za vrijeme trajanja testiranja, te kasnijeg preuzimanje osobnih stvari nakon obavljene dodatne provjere
  • Pristupnici će biti upozoreni ukoliko izađu iz dvorane da se ne mogu vratiti u istu i nastaviti s ispunjavanjem testa
  • Ostale upute pristupnici će dobiti prilikom prozivanja i pristupanja dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti

Ako pristupnik ne pristupi provjeri u određeno vrijeme i ako nema osobnu iskaznicu ili putovnicu – smatrat će se da je odustao od provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti!

Najava sljedeće obavijesti:

Petak, 9. lipnja 2017. godine, do 12:00 sati: Popis pristupnika i detaljan raspored (po dvoranama) održavanja provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (internetska stranica i oglasne ploče Pravnog fakulteta Osijek)