Upisi u 1. godinu 2018/19


UPISI25. svibnja 2018.

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK u akademskoj 2018./2019. godini putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU)

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2018./2019. godini dostupan je na mrežnoj stranici Rektorskog zbora i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 • Tekst natječaja s upisnim kvotama i obavijestima možete preuzeti ovdje

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2018./2019. godini upisuje sljedeće studijske programe:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava 
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada 
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni prvostupnik / prvostupnica javne uprave

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Za SVE pristupnike preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad Pravni fakultet Osijek provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem razumijevanja i logičkog zaključivanja pročitanog teksta. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje se sa 20% bodova.

PRIJAVE za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravodobno dostaviti do 5. lipnja 2018. u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna 2018. u jesenskom upisnom roku) Pravnom fakultetu Osijek. Prijava obavezno sadrži:

 • popunjen obrazac prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (obrazac prijave možete preuzeti OVDJE)
 • potvrdu o uplaćenim troškovima provjere u iznosu od 200,00 kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne provjere"
 • prijaviti namjeru upisa na studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad Pravnog fakulteta Osijek putem portala postani-student.hr (u sustav NISpVU) zaključno do 5. lipnja 2018. u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna 2018. u jesenskom upisnom roku)

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od 9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom: "Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 5. lipnja 2018. (ljetni upisni rok)
 • 4. rujna 2018. (jesenski upisni rok)

Termin održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 9. lipnja 2018. (ljetni upisni rok)
 • 8. rujna 2018. (jesenski upisni rok)

(prema rasporedu koji će se objaviti na internetskoj stranici Fakulteta)

Rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti unose se u sutav NISpVU zaključno do sljedećih rokova:

 • 18. lipnja 2018. (ljetni upisni rok)
 • 14. rujna 2018. (jesenski upisni rok)

Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.

Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA:

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava – NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2018./2019. godinu prema rasporedu upisa (raspored upisa će sadržavati upisni broj – bez naznake imena i prezimena kandidata) koji će biti objavljen na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 16. 07. 2018. godine poslije 16 sati (u ljetnom upisnom roku)
 • 19. 09. 2018. godine poslije 16 sati (u jesenskom upisnom roku)

VAŽNA NAPOMENA za kandidate prijavljene putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU):

 • Raspored upisa bit će objavljen na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek s naznakom upisnog broja s Konačne rang-liste NISpVU-a.
 • Raspored upisa objavljen na internetskoj stranici Fakulteta NEĆE SADRŽAVATI IMENA I PREZIMENA KANDIDATA (u cilju zaštite osobnih podataka).
 • Kandidati koji ostvaruju pravo upisa kada pristupe upisima MORAJU ZNATI SVOJ UPISNI BROJ S KONAČNE RANG LISTE NISpVU-a.

 

UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa (raspored upisa će sadržavati upisni broj – bez naznake imena i prezimena kandidata) provodit će se:

 • od 17. srpnja do 21. srpnja 2018. (u ljetnom upisnom roku)
 • od 20. rujna do 21. rujna 2018. (u jesenskom upisnom roku)

Napomena: Prijave za jesenski upisni rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završetka upisa u ljetnom roku.UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK ZA PRISTUPNIKE KOJI SU NAVRŠILI 25 GODINA ŽIVOTA I NISU POLOŽILI DRŽAVNU MATURU u akademskoj 2018./2019. godini

Pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine i koji su navršili 25 godina života nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta, za upis na Pravni fakultet Osijek se natječu ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja – upisuju prvu godinu studija kao izvanredni studenti na temelju razredbenog postupka.

Pristupnici koji se žele upisati na preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek u obvezi su položiti dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2018./2019. godini upisuje sljedeće studijske programe (za pristupnike koji su navršili 25 godina života koji se upisuju kao izvanredni studenti):

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava
 • kvota: 20 mjesta 
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • kvota: 10 mjesta 
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni prvostupnik / prvostupnica javne uprave
 • kvota: 15 mjesta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

(za studente starije od 25 godina koji se upisuju kao izvanredni studenti) 

1. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVO

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek (Stjepana Radića 13, I. kat) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 2. do 6. srpnja 2018. godine (u ljetnom upisnom roku)
 • od 10. do 13. rujna 2018. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE 

2. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Pristupnici stariji od 25 godina koji se prijavljuju na Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada moraju pristupiti dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem razumijevanja i logičkog zaključivanja pročitanog teksta. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje se sa 20% bodova.

 • DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

PRIJAVE za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravodobno dostaviti do 5. lipnja 2018. u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna 2018. u jesenskom upisnom roku) Pravnom fakultetu Osijek. Prijava obavezno sadrži:

 • popunjen obrazac prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za kandidate starije od 25 godina (obrazac prijave možete preuzeti OVDJE)
 • potvrdu o uplaćenim troškovima provjere u iznosu od 200,00 kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne provjere" PRIMJER UPLATNICE

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od 9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom: "Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 5. lipnja 2018. (ljetni upisni rok)
 • 4. rujna 2018. (jesenski upisni rok)

Termin održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 9. lipnja 2018. (ljetni upisni rok)
 • 8. rujna 2018. (jesenski upisni rok)

(prema rasporedu koji će se objaviti na internetskoj stranici Fakulteta)

Rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se:

 • 18. lipnja 2018. (ljetni upisni rok)
 • 14. rujna 2018. (jesenski upisni rok)

(na internetskoj stranici Fakulteta)

Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.

 1. STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta Osijek (Cara Hadrijana 8) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 2. do 6. srpnja 2018. godine (u ljetnom upisnom roku)
 • od 10. do 13. rujna 2018. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVI ZA RAZREDBENI POSTUPAK za sve studije pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. DOMOVNICA (izvornik ili ovjerena preslika) Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani
 2. RODNI LIST (izvornik, preslika ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani)
 3. SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOM ISPITU SREDNJE ŠKOLE i SVJEDODŽBE SVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)

Završne svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel. +385 (1) 278 5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627 4666).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA (koji se upisuju kao izvanredni studenti): 

Rezultati RAZREDBENOG POSTUPKA (rang lista za upis) i raspored upisa bit će objavljeni na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 9. srpnja 2018. godine (za ljetni upisni rok)
 • 10. rujna 2018. godine (za jesenski upisni rok) 

UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa provodit će se:

 • od 17. srpnja do 21. srpnja 2018. (u ljetnom upisnom roku)
 • od 20. rujna do 21. rujna 2018. (u jesenskom upisnom roku) 

Napomena: Prijave za jesenski upisni rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završetka upisa u ljetnom roku.

Obavijest: Studentska referada (kontakti)

OBAVIJESTI

Detaljne obavijesti o upisu u I. godinu studija pristupnici mogu dobiti u:

 1. STUDENTSKOJ REFERADI Pravnog fakulteta Osijek za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad, Osijek, Stjepana Radića 13/I kat, na telefon: 031/224-527, 031/224-529 i 031/224-533, te na internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr
 1. STUDENTSKOJ REFERADI Pravnog fakulteta Osijek za Stručni upravni studij u Kampusu, Osijek, Cara Hadrijana 8 a, na telefon: 031/399-966, te na internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr