UPISI U I. GODINU STUDIJA-RASPORED UPISA PREMA RANG LISTI-STRUČNI UPRAVNI STUDIJ


UPISI

REDOVITI STUDENTI - vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 11 sati

rang lista:

IZVANREDNI STUDENTI - vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 11 sati

rang lista:

IZVANREDNI STUDENTI kandidati bez državne mature -

vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 11 sati

rang lista: