UPISI U PRVU GODINU 2017./2018.


UPISI

19.09.2017.

UPISI U I. GODINU STUDIJA u akademsku 2017./2018. godinu  RASPORED UPISA PREMA RANG LISTI - JESENSKI UPISNI ROK

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava – NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2017./2018. godinu u zgradi Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 17 (I. kat) 21. rujna 2017. godine prema sljedećem

RASPOREDU UPISA I RANG LISTE:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNI STUDIJ

PREDDIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Pristupnici su dužni pristupiti upisima osobno prema utvrđenom rasporedu (datum i sat) jer svaki izostanak izvan vremena upisa za pristupnika i Fakultet produžuje uobičajeno potrebno vrijeme za upis.

U slučaju opravdane spriječenosti pristupnika upis može obaviti i druga osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Pristupnici koji ne iskoriste pravo upisa prema rasporedu, gube pravo na upis!

SVI pristupnici koji upisuju I. godinu studija akademske 2017./2018. godine na Pravnom fakultetu Osijek dužni su platiti upisne troškove (troškovi prijave, upisa i upisnih materijala) u iznosu od 480,00 kuna.

Upisni troškovi uplaćuju se na žiro-račun Pravnog fakulteta Osijek (IBAN ili broj računa primatelja): HR8023400091100163962

 • model (kod broja računa primatelja): HR00
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 11 (Integrirani studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 21 (Stručni studij)
 • opis plaćanja: upisni troškovi

 

Upisni troškovi se plaćaju isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).

DOKUMENTI NEOPHODNI ZA UPIS

 • Svjedodžba o položenoj državnoj maturi (izvornik)
 • Svjedodžba onih razreda srednje škole iz kojih je vidljivo da je pristupnik učio Latinski jezik (preslika) – odnosi se na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • Domovnica (preslika ili e-građanin)
 • Rodni list (preslika ili e-građanin)
 • Preslika osobne iskaznice – redoviti studij
 • Dvije fotografije formata 4x6
 • Potvrda o uplati
 • Upisni materijal – obrasci (Upisne materijale pristupnici preuzimaju u dvorani V., S. Radića 17, I. kat – prije upisa)

DOKUMENTI NEOPHODNI ZA UPIS – PRISTUPNICI BEZ DRŽAVNE MATURE

 • Dvije fotografije formata 4x6
 • Potvrda o uplati
 • Upisni materijal – obrasci (Upisne materijale pristupnici preuzimaju u dvorani V., S. Radića 17, I. kat – prije upisa)

REDOVITI STUDENTI

Pristupnici koji se upisuju kao redoviti studenti, a na nekom Visokom učilištu su bili upisani kao redoviti studenti, uz navedene upisne troškove u iznosu od 480,00 kuna, dužni su uplatiti i školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna na žiro-račun Pravnog fakulteta Osijek (IBAN ili broj računa primatelja): HR8023400091100163962

 • model (kod broja računa primatelja): HR00
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 71 (Integrirani studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 61 (Stručni studij)
 • opis plaćanja: školarina

Školarina se plaća u jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maestro, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Mestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.

IZVANREDNI STUDENTI

Pristupnici koji se upisuju kao izvanredni studenti, uz navedene upisne troškove u iznosu od 480,00 kuna, dužni su uplatiti i školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna na žiro-račun Pravnog fakulteta Osijek (IBAN ili broj računa primatelja): HR8023400091100163962

 • model (kod broja računa primatelja): HR00
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 71 (Integrirani studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 61 (Stručni studij)
 • opis plaćanja: školarina

Školarina se plaća u jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maestro, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Mestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.


06.09.2017.

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU u akad. 2017./2018. god.

Obavještavaju se pristupnici koji žele studirati na Pravnom fakultetu u Osijeku da se za upis na slobodna mjesta mogu prijaviti Središnjem prijavnom uredu (Postani student) u jesenskom upisnom roku, budući da Fakultet nije popunio utvrđenu upisnu kvotu u ljetnom roku.

Pregled slobodnih mjesta

 

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MJESTA

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

Redoviti studij

Izvanredni studij

HR

Strani državljani

 78

18

2

STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

12

 27


SLOBODNA MJESTA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU ZA PRISTUPNIKE KOJI SU NAVRŠILI 25 GODINE ŽIVOTA  I NISU POLOŽILI DRŽAVNU MATURU u akad. 2017./2018. god.

Pregleda slobodnih mjesta

       VRSTE STUDIJA                                                      SLOBODNA MJESTA                                .

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ                                         18 mjesta

(trajanje studija:  5 godina

akademski naziv: magistar/magistra prava)

___________________________________________________________________________

 STRUČNI UPRAVNI STUDIJ                                                  6 mjesta

(trajanje studija: 3 godine

stručni naziv: stručni/a prvostupnik/

prvostupnica javne uprave)

___________________________________________________________________________

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek (Stjepana Radića 13, I. kat) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 11. do 14. rujna 2017. godine

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

STRUČNI UPRAVNI STUDIJ
Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta Osijek (Cara Hadrijana 8) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 11. do 14. rujna 2017. godine

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

PRIJAVI ZA RAZREDBENI POSTUPAK za sve studije pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. DOMOVNICA (izvornik ili ovjerenu preslika)
 2. RODNI LIST (izvornik, preslika ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani)
 3. SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOM ISPITU SREDNJE ŠKOLE i SVJEDODŽBE SVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)

Završne svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel. +385 (1) 278 5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627 4666).

Rezultati RAZREDBENOG POSTUPKA (rang lista za upis) i raspored upisa bit će objavljeni na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 20. rujna 2017. godine (za jesenski upisni rok)

UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa provodit će se:

 • od 21. rujna do 22. rujna 2017.

17.07.2017

UPISI U I. GODINU STUDIJA u akademsku 2017./2018. godinu  RASPORED UPISA PREMA RANG LISTI - upute

LJETNI UPISNI ROK

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava – NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2017./2018. godinu u zgradi Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 17 (I. kat) od 28. kolovoza 2017. do 2. rujna 2017. godine prema sljedećem

RASPOREDU UPISA

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNI STUDIJ

PREDDIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD

Pristupnici su dužni pristupiti upisima osobno prema utvrđenom rasporedu (datum i sat) jer svaki izostanak izvan vremena upisa za pristupnika i Fakultet produžuje uobičajeno potrebno vrijeme za upis.

U slučaju opravdane spriječenosti pristupnika upis može obaviti i druga osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Pristupnici koji ne iskoriste pravo upisa prema rasporedu, gube pravo na upis!


SVI pristupnici koji upisuju I. godinu studija akademske 2017./2018. godine na Pravnom fakultetu Osijek dužni su platiti upisne troškove (troškovi prijave, upisa i upisnih materijala) u iznosu od 480,00 kuna.

Upisni troškovi uplaćuju se na žiro-račun Pravnog fakulteta Osijek (IBAN ili broj računa primatelja): HR8023400091100163962

 • model (kod broja računa primatelja): HR00
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 11 (Integrirani studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 21 (Stručni studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 31 (Studij Socijalnog rada)
 • opis plaćanja: upisni troškovi

Upisni troškovi se plaćaju isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).


DOKUMENTI NEOPHODNI ZA UPIS

 • Svjedodžba o položenoj državnoj maturi (izvornik)
 • Svjedodžba onih razreda srednje škole iz kojih je vidljivo da je pristupnik učio Latinski jezik (preslika) – odnosi se na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • Domovnica (preslika ili e-građanin)
 • Rodni list (preslika ili e-građanin)
 • Preslika osobne iskaznice – redoviti studij
 • Dvije fotografije formata 4x6
 • Potvrda o uplati
 • Upisni materijal – obrasci (Upisne materijale pristupnici preuzimaju u dvorani III., S. Radića 17, I. kat – prije upisa)

DOKUMENTI NEOPHODNI ZA UPIS – PRISTUPNICI BEZ DRŽAVNE MATURE

 • Dvije fotografije formata 4x6
 • Potvrda o uplati
 • Upisni materijal – obrasci (Upisne materijale pristupnici preuzimaju u dvorani III., S. Radića 17, I. kat – prije upisa)

REDOVITI STUDENTI

Pristupnici koji se upisuju kao redoviti studenti, a na nekom Visokom učilištu su bili upisani kao redoviti studenti, uz navedene upisne troškove u iznosu od 480,00 kuna, dužni su uplatiti i školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna na žiro-račun Pravnog fakulteta Osijek (IBAN ili broj računa primatelja): HR8023400091100163962

 • model (kod broja računa primatelja): HR00
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 71 (Integrirani studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 61 (Stručni studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 51 (Studij Socijalnog rada)
 • opis plaćanja: školarina

Školarina se plaća u jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maestro, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Mestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.


IZVANREDNI STUDENTI

Pristupnici koji se upisuju kao izvanredni studenti, uz navedene upisne troškove u iznosu od 480,00 kuna, dužni su uplatiti i školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna na žiro-račun Pravnog fakulteta Osijek (IBAN ili broj računa primatelja): HR8023400091100163962

 • model (kod broja računa primatelja): HR00
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 71 (Integrirani studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 61 (Stručni studij)
 • poziv na broj primatelja: OIB pristupnika – 51 (Studij Socijalnog rada)
 • opis plaćanja: školarina

Školarina se plaća u jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maestro, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Mestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.


19.05.2017

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK u akademskoj 2017./2018. godini putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU)

 

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2017./2018. godini dostupan je na mrežnoj stranici Rektorskog zbora i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 • Tekst natječaja možete preuzeti ovdje
 • Upisne kvote možete preuzeti ovdje , a upisne kvote za starije od 25 ovdje
 • Obavijest Sveučilišta o upisima možete preuzeti ovdje

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2017./2018. godini upisuje sljedeće studijske programe:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni prvostupnik / prvostupnica javne uprave

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Za SVE pristupnike preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad Pravni fakultet Osijek provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem razumijevanja pročitanog teksta i logičkog zaključivanja. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje se sa 20% bodova.

PRIJAVE za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravodobno dostaviti do 6. lipnja 2017. u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna 2017. u jesenskom upisnom roku) Pravnom fakultetu Osijek. Prijava obavezno sadrži:

 • popunjen obrazac prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (obrazac prijave možete preuzeti ovdje)
 • potvrdu o uplaćenim troškovima provjere u iznosu od 200,00 kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne provjere"
 • prijaviti namjeru upisa na studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad Pravnog fakulteta Osijek putem portala postani-student.hr (u sustav NISpVU) zaključno do 6. lipnja 2017 u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna u jesenskom upisnom roku)

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od 9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom: "Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 6. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 4. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

Termin održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 10. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 9. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(prema rasporedu koji će se objaviti na internetskoj stranici Fakulteta)

Rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se:

 • 14. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 13. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(na internetskoj stranici Fakulteta)

Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.


Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA:

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava – NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2017./2018. godinu prema rasporedu upisa koji će biti objavljen na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 17. 07. 2017. godine poslije 18 sati (u ljetnom upisnom roku)
 • 19. 09. 2017. godine poslije 18 sati (u jesenskom upisnom roku)

 UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa provodit će se:

 • od 28. kolovoza do 2. rujna 2017. (u ljetnom upisnom roku)
 • od 21. rujna do 22. rujna 2017. (u jesenskom upisnom roku)

Napomena: Prijave za jesenski upisni rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završetka upisa u ljetnom roku.

 


UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK ZA PRISTUPNIKE KOJI SU NAVRŠILI 25 GODINA ŽIVOTA I NISU POLOŽILI DRŽAVNU MATURU u akademskoj 2017./2018. godini

 

 

Pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine i koji su navršili 25 godina života nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta, za upis na Pravni fakultet Osijek se natječju ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja – upisuju prvu godinu studija kao izvanredni studenti na temelju razredbenog postupka.

Pristupnici koji se žele upisati na preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek u obvezi su položiti dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2017./2018. godini upisuje sljedeće studijske programe (za pristupnike koji su navršili 25 godina života koji se upisuju kao izvanredni studenti):

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava
 • kvota: 20 mjesta
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • kvota: 10 mjesta
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni prvostupnik / prvostupnica javne uprave
 • kvota: 15 mjesta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

(za studente starije od 25 godina koji se upisuju kao izvanredni studenti)

 1. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek (Stjepana Radića 13, I. kat) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 3. do 7. srpnja 2017. godine (u ljetnom upisnom roku)
 • od 11. do 14. rujna 2017. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

 1. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Pristupnici stariji od 25 godina koji se prijavljuju na Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada moraju pristupiti dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem razumijevanja pročitanog teksta i logičkog zaključivanja. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje se sa 20% bodova.

 • DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

PRIJAVE za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravodobno dostaviti do 6. lipnja 2017. u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna 2017. u jesenskom upisnom roku) Pravnom fakultetu Osijek. Prijava obavezno sadrži:

 • popunjen obrazac prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za kandidate starije od 25 godina (obrazac prijave možete preuzeti ovdje)
 • potvrdu o uplaćenim troškovima provjere u iznosu od 200,00 kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne provjere" PRIMJER UPLATNICE

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od 9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom: "Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 6. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 4. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

Termin održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 10. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 9. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(prema rasporedu koji će se objaviti na internetskoj stranici Fakulteta)

Rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se:

 • 14. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 13. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(na internetskoj stranici Fakulteta)

Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.

 1. STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta Osijek (Cara Hadrijana 8) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 3. do 7. srpnja 2017. godine (u ljetnom upisnom roku)
 • od 11. do 14. rujna 2017. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVI ZA RAZREDBENI POSTUPAK za sve studije pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. DOMOVNICA (izvornik ili ovjerenu preslika)
 2. RODNI LIST (izvornik, preslika ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani)
 3. SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOM ISPITU SREDNJE ŠKOLE i SVJEDODŽBE SVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)

Završne svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel. +385 (1) 278 5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627 4666).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA (koji se upisuju kao izvanredni studenti):

Rezultati RAZREDBENOG POSTUPKA (rang lista za upis) i raspored upisa bit će objavljeni na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 20. srpnja 2017. godine (za ljetni upisni rok)
 • 20. rujna 2017. godine (za jesenski upisni rok)

UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa provodit će se:

 • od 28. kolovoza do 2. rujna 2017. (u ljetnom upisnom roku)
 • od 21. rujna do 22. rujna 2017. (u jesenskom upisnom roku)

Napomena: Prijave za jesenski upisni rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završetka upisa u ljetnom roku.


Obavijest: Studentska referada (kontakti)

OBAVIJESTI

Detaljne obavijesti o upisu u I. godinu studija pristupnici mogu dobiti u:

 1. STUDENTSKOJ REFERADI Pravnog fakulteta Osijek za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad, Osijek, Stjepana Radića 13/I kat, na telefon: 031/224-527, 031/224-529 i 031/224-533, te na internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr
 1. STUDENTSKOJ REFERADI Pravnog fakulteta Osijek za Stručni upravni studij u Kampusu, Osijek, Cara Hadrijana 8 a, na telefon: 031/399-966, te na internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr