Upisi - stručni studij


u akad. 2016./2017. god.

 Raspored upisa za redovite i izvanredne studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija

Studenti koji žele plaćati školarinu karticama tekućeg računa PBZ-a na rate, u obvezi su prethodno dogovoriti takav način plaćanja s bankom.

Drage studentice, dragi studenti,

i akademske 2015./2016. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.

Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis više godine studija ili završetak studija. 

Anketi možete pristupiti na poveznici http://anketa.unios.hr, počevši od 14. rujna 2016. od 12:00. 

Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.

Anketa je u potpunosti anonimna.


ODLUKA O UVJETIMA UPISA STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017. SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

ZAMOLBE:

 • za mirovanje obveza predaju se u Studentsku referadu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, Stjepana Radića 13, za Stručni upravni studij, Cara Hadrijana 8a (Kampus)  do 16. rujna 2016. godine od 09,00 do 12,00 sati.
 • za prijelaz na izvanredan studij predaju se u Studentsku referadu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, Stjepana Radića 13, za Stručni upravni studij, Cara Hadrijana 8a (Kampus) od 20. do 23. rujna 2016. godine od 09,00 do 12,00 sati.
 • Za prijelaz sa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Stručni upravni studij zamolbe se predaju u Studentsku referadu za Stručni upravni studij (Kampus), Cara Hadrijana 8a do 26. rujna 2016. godine od 09,00 do 12,00 sati.Studenti su dužni uz zamolbu dostaviti i prijepis ocjena (isprintan sa Studomata).

Zamolbe predane izvan roka neće se uvažiti.

NASTAVAK STUDIJA NAKON PREKIDA

Prekid studija ne može biti duži od 3 godine.

Studenti koji nakon prekida nastavalju studij dužni su uz školarinu i troškove upisa prema Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uplatiti 1.000,00 kn nastavak studija nakon prekida.

Raspored upisa biti će naknadno objavljen!


 PRAVO NA MIROVANJE OBVEZA ZA STUDENTE

INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

Pravo na mirovanje godine imaju studenti koji su ispunili uvjete iz članka 43. Pravilnika o studijima i studiranju (web. Stranica Sveučilišta), koji glasi: "Student ima pravo  na mirovanje obveza: za vrijeme trudnoće, za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima, za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju, za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavnja nastave - ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS bodove i u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja studija.

Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete:

Najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz stavka 1. ovog članka Uredu za studente nositelja studija,  najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje i podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.

Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev za mirovanje obveza u navedenom roku, gubi pravo na mirovanje obveza.

Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi stručno vijeće ili ovlašteno tijelo stručnog vijeća nositelja studija.

Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju jedne godine studija. Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete. Izvanredni studenti imaju pravo na mirovanje obveza pod istim uvjetima kao i redoviti te za to vrijeme ne plaćaju troškove studija. Vrijeme mirovanja obveza studenata ne odnosi se na vrijeme trajanja studija."

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

Prva godina – ponavljanje prve godine: sarbanas@pravos.hr

Druga godina – ponavljanje druge godine: sarbanas@pravos.hr

Treća godina – ponavljanje treće godine: mbuljuba@pravos.hr

Četvrta godina – ponavljanje četvrte godine: mbuljuba@pravos.hr

Peta godina - apsolventi: mkordi@pravos.hr

Stručni upravni studij:

aradeka@pravos.hr


 

OBAVIJEST O UPISU ZA STUDENTE STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

KOJI PONAVLJAJU PRVU GODINU STUDIJA

MOLIMO STUDENTE DA USPOREDE SVOJE OCJENE I DATUM POLAGANJA ISPITA U INDEKSU S ISTIMA NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE NEKA SE PRIJE UPISA JAVE PREDMETNOM PROFESORU.

REDOVITI STUDENTI

 • PONAVLJANJE GODINE
  Redoviti studenti koji imaju od 24 do 45 ECTS bodova upisuju ponavljanje godine i plaćaju školarinu prema iznosima u tablici o linearnom modelu plaćanja (tablica se nalazi na kraju obavijesti).
 • PRIJELAZ NA IZVANREDNI STUDIJ
  Redoviti studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda studij mogu nastaviti kao izvanredni studenti, na osobni zahtjev, te plaćaju punu školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna u jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.

Redoviti studenti koji na osobni zahtjev prelaze na izvanredan studij, gube pravo na zdravstveno osiguranje te će pri predaji indeksa i zamolbe dobiti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje do 30. rujna 2016. godine.

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail: aradeka@pravos.hr

 

Broj ostvarenih
ECTS bodova

Broj ECTS
bodova za
plaćanje

Iznos školarine
5.500,00 / 36 ECTS bodova
(vrijednost ECTS boda 152,77)

60

plaća MZOS

 

59

plaća MZOS

 

58

plaća MZOS

 

57

plaća MZOS

 

56

plaća MZOS

 

55

plaća MZOS

 

54

6

916,62

53

7

1.069,39

52

8


1.222,16

51

9

1.374,93

50

10

1.527,70

49

11

1.680,47

48

12

1.833,24

47

13

1.986,01

46

14

2.138,78

45

15

2.291,55

44

16

2.444,32

43

17

2.597,09

42

18

2.749,86

41

19

2.902,63

40

20

3.055,40

39

21

3.208,17

38

22

3.360,94

37

23

3.513,71

36

24

3.666,48

35

25

3.819,25

34

26

3.972,02

33

27

4.124,79

32

28

4.277,56

31

29

4.430,33

30

30

4.583,10

29

31

4.735,87

28

32

4.888,64

27

33

5.041,41

26

34

5.194,18

25

35

5.346,95

24

36

5.499,72

Školarina se plaća u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa

IZVANREDNI STUDENTI

 • PONAVLJANJE GODINE

Izvanredni studenti koji imaju manje od 43 ECTS boda upisuju ponavljanje godine i plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail: aradeka@pravos.hr

OBAVIJEST O UPISU ZA STUDENTE STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA KOJI UPISUJU PONAVLJAJU ILI PRELAZE NA IZVANREDAN STUDIJ U DRUGU GODINU STUDIJA ILI  UPISUJU TREĆU GODINU STUDIJA

MOLIMO STUDENTE DA USPOREDE SVOJE OCJENE I DATUM POLAGANJA ISPITA U INDEKSU S ISTIMA NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE NEKA SE PRIJE UPISA JAVE PREDMETNOM PROFESORU.

REDOVITI STUDENTI

 • UPIS STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA
  Redoviti studenti upisuju višu godinu studija s najmanje 45 ECTS bodova.
 • ŠKOLARINE

Redoviti studenti koji upisuju drugu ili treću godinu studija plaćaju školarinu sukladno Odluci o linearnom modelu plaćanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koju je donio Senat 19. srpnja 2012. godine.

Participacija u troškovima studija (školarine) temeljem linearnog modela obuhvaća kako slijedi: 

 1. Redoviti studenti koji ostvare od 55 do 60 ECTS bodova imaju pravo upisa više godine studija bez participacije u troškovima studija
 2. Redoviti studenti koji ostvare najmanje 45 a najviše 54 ECTS bodova te ispune ostale propisane uvjete za upisu u višu godinu studija participiraju u plaćanju troškova studija – školarine, prema iznosima u tablici o linearnom modelu plaćanja (tablica se nalazi na kraju obavijesti).
 • PONAVLJANJE GODINE

Redoviti studenti koji imaju od 24 do 45 ECTS bodova upisuju ponavljanje godine i plaćaju školarinu prema iznosima u tablici o linearnom modelu plaćanja (tablica se nalazi na kraju obavijesti). 

 • PRIJELAZ NA IZVANREDAN STUDIJ

Redoviti studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda studij mogu nastaviti kao izvanredni studenti, na osobni zahtjev, te plaćaju punu školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

Redoviti studenti koji na osobni zahtjev prelaze na izvanredan studij, gube pravo na zdravstveno osiguranje te će pri predaji indeksa i zamolbe  dobiti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje do 30. rujna 2016. godine

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna. 

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI). 

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail: aradeka@pravos.hr 

 

Broj ostvarenih
ECTS bodova

Broj ECTS
bodova za
plaćanje

Iznos školarine
5.500,00 / 36 ECTS bodova
(vrijednost ECTS boda 152,77)

60

plaća MZOS

 

59

plaća MZOS

 

58

plaća MZOS

 

57

plaća MZOS

 

56

plaća MZOS

 

55

plaća MZOS

 

54

6

916,62

53

7

1.069,39

52

8

1.222,16

51

9

1.374,93

50

10

1.527,70

49

11

1.680,47

48

12

1.833,24

47

13

1.986,01

46

14

2.138,78

45

15

2.291,55

44

16

2.444,32

43

17

2.597,09

42

18

2.749,86

41

19

2.902,63

40

20

3.055,40

39

21

3.208,17

38

22

3.360,94

37

23

3.513,71

36

24

3.666,48

35

25

3.819,25

34

26

3.972,02

33

27

4.124,79

32

28

4.277,56

31

29

4.430,33

30

30

4.583,10

29

31

4.735,87

28

32

4.888,64

27

33

5.041,41

26

34

5.194,18

25

35

5.346,95

24

36

5.499,72

Školarina se plaća u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata:  American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

IZVANREDNI STUDENTI

 • UPISI STUDENATA
  Izvanredni studenti upisuju višu godinu studija s najmanje 43 ECTS boda.
 • ŠKOLARINE

Izvanredni studenti koji ostvare najmanje 43 ECTS boda upisuju višu godinu studija i plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata:  American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

 • PONAVLJANJE GODINE

Izvanredni studenti druge godine studija koji imaju manje od 43 ECTS boda upisuju ponavljanje godine i plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata:  American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna. 

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI). 

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail aradeka@pravos.hr 

OBAVIJEST O UPISU ZA STUDENTE

STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

 1. KOJI UPISUJU APSOLVENTSKU GODINU/GODINE
 2. KOJIMA JE ISTEKLO PROPISANO TRAJANJE STUDIJA

MOLIMO STUDENTE DA USPOREDE SVOJE OCJENE I DATUM POLAGANJA ISPITA U INDEKSU S ISTIMA NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE NEKA SE PRIJE UPISA JAVE PREDMETNOM PROFESORU.

Redoviti i izvanredni studenti koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija (mirovanje nije ponavljanje godine) imaju pravo na jednu godinu apsolventskog staža bez plaćanja školarine (3+1).

REDOVITI STUDENTI

Redoviti studenti kojima je istekao apsolventski staž u trajanju od jedne godine (bez plaćanja) mogu nastaviti studij na osobni zahtjev u statusu izvanrednog studenta i to:

jedan semestar - školarina u iznosu od 2.750,00 kn, s pravom polaganja ispita do 28. veljače 2017. godine u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata:  American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

ili

godinu studija - školarina u iznosu od 5.500,00 kn, s pravom polaganja ispita do 30. rujna 2017. godine u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata:  American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

 • PRIJELAZ NA IZVANREDAN STUDIJ

Redoviti studenti koji na osobni zahtjev prelaze na izvanredan studij, gube pravo na zdravstveno osiguranje te će pri predaji indeksa i zamolbe http://www.pravos.unios.hr/pfo/sites/default/files/users/user3/molba.pdf dobiti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje do 30. rujna 2016. godine.

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail:

aradeka@pravos.hr

IZVANREDNI STUDENTI

Izvanredni studenti kojima je istekao apsolventski staž (bez plaćanja) mogu upisati:

jedan semestar - školarina u iznosu od 2.750,00 kn s pravom polaganja ispita do 28. veljače 2017. godine u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata:  American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

godinu studija - školarina u iznosu od 5.500,00 kn s pravom polaganja ispita do 30. rujna 2017. godine u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail: aradeka@pravos.hr