UPISI U AKAD. 2016./2017. GOD.


obavijesti koje se odnose na integrirani i stručni studij:

Raspored upisa kao i sve potrebno za upise  na Specijalistički  diplomski stručni studij Javne uprave možete pronaći na stranici studija OVDJE


Raspored upisa za redovite i izvanredne studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija

Studenti koji žele plaćati školarinu karticama tekućeg računa PBZ-a na rate, u obvezi su prethodno dogovoriti takav način plaćanja s bankom.


 

Drage studentice, dragi studenti,

i akademske 2015./2016. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.

Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis više godine studija ili završetak studija. 

Anketi možete pristupiti na poveznici http://anketa.unios.hr, počevši od 14. rujna 2016. od 12:00. 

Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.

Anketa je u potpunosti anonimna.

ODLUKA O UVJETIMA UPISA STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017. SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

ZAMOLBE:

  • za mirovanje obveza predaju se u Studentsku referadu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, Stjepana Radića 13, za Stručni upravni studij, Cara Hadrijana 8a (Kampus)  do 16. rujna 2016. godine od 09,00 do 12,00 sati.
  • za prijelaz na izvanredan studij predaju se u Studentsku referadu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, Stjepana Radića 13, za Stručni upravni studij, Cara Hadrijana 8a (Kampus) od 20. do 23. rujna 2016. godine od 09,00 do 12,00 sati.
  • Za prijelaz sa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Stručni upravni studij zamolbe se predaju u Studentsku referadu za Stručni upravni studij (Kampus), Cara Hadrijana 8a do 26. rujna 2016. godine od 09,00 do 12,00 sati. Studenti su dužni uz zamolbu dostaviti i prijepis ocjena (isprintan sa Studomata).

Zamolbe predane izvan roka neće se uvažiti.

NASTAVAK STUDIJA NAKON PREKIDA

Prekid studija ne može biti duži od 3 godine.

Studenti koji nakon prekida nastavalju studij dužni su uz školarinu i troškove upisa prema Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uplatiti 1.000,00 kn nastavak studija nakon prekida.

Raspored upisa biti će naknadno objavljen!


 PRAVO NA MIROVANJE OBVEZA ZA STUDENTE

INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

Pravo na mirovanje godine imaju studenti koji su ispunili uvjete iz članka 43. Pravilnika o studijima i studiranju (web. Stranica Sveučilišta), koji glasi: "Student ima pravo  na mirovanje obveza: za vrijeme trudnoće, za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima, za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju, za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavnja nastave - ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS bodove i u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja studija.

Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete:

Najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz stavka 1. ovog članka Uredu za studente nositelja studija,  najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje i podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.

Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev za mirovanje obveza u navedenom roku, gubi pravo na mirovanje obveza.

Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi stručno vijeće ili ovlašteno tijelo stručnog vijeća nositelja studija.

Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju jedne godine studija. Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete. Izvanredni studenti imaju pravo na mirovanje obveza pod istim uvjetima kao i redoviti te za to vrijeme ne plaćaju troškove studija. Vrijeme mirovanja obveza studenata ne odnosi se na vrijeme trajanja studija."

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI).

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

Prva godina – ponavljanje prve godine: sarbanas@pravos.hr

Druga godina – ponavljanje druge godine: sarbanas@pravos.hr

Treća godina – ponavljanje treće godine: mbuljuba@pravos.hr

Četvrta godina – ponavljanje četvrte godine: mbuljuba@pravos.hr

Peta godina - apsolventi: mkordi@pravos.hr

Stručni upravni studij:

aradeka@pravos.hr