Zamolba za sudjelovanjem u istraživanju


Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka u sklopu provedbe projekta Safer Internet Center Croatia: Making Internet a good and safe place,  Agreement Number: INEA/CEF/ICT/A2015/1153209 provodi istraživanje o sigurnosti na internetu u suradnji s Fakultetom odgojno obrazovnih znanosti u Osijeku. Molimo zainteresirane zaposlenike Fakulteta kao i studente da ispune upitnike.

LINK za provođenje online istraživanja za zaposlenike:

http://www.foozos.unios.hr/~knenadic/anketa/index.php?tip=zaposlenici&ustanova=zaposlenici

LINK za provođenje online istraživanja za studente:

http://www.foozos.unios.hr/~knenadic/anketa/index.php?tip=studenti&ustanova=unios