O PROJEKTU


PROMISE

Međunarodni projekt „PROMISE - Promocija podrške integraciji izbjeglica kroz uključivanje mladih: Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. i današnje izbjeglice“ kojeg provode Pravni fakulteti i nevladine organizacije koje okupljaju mlade iz šest europskih država - Bugarske, Italije, Litve, Mađarske, Velike Britanije i Hrvatske, započeo je u rujnu 2016. godine. 

Projekt je nastao kao odgovor na veliki val izbjeglica koji je od 2015. godine došao u Europu te potrebu informiranja javnosti o važnosti pravne zaštite izbjeglica poštujući Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951. i u isto vrijeme vodeći računa o današnjem društvenom i političkom kontekstu i problemima s kojima se tražiteljima azila i izbjeglice suočavaju. Obrazovne institucije, lokalne vlasti, organizacije civilnog društva s naglaskom na organizacije mladih, uključene u projekt, pokušat će dati svoj doprinos promoviranju tolerancije informiranjem javnosti o problemima izbjeglica i migranata te njegovanjem boljeg međusobnog razumijevanja s lokalnim stanovništvom i time olakšati prihvat osoba pod međunarodnom zaštitom i njihovu integraciju u društvo u zemljama Europske unije. U šest europskih zemalja uključenih u provedbu projekta bit će organizirane javne rasprave o najvažnijim problemima s kojima se tražitelji azila i izbjeglice suočavaju te traženju rješenja njihove učinkovite integracije, potaknut će se stvaranje međunarodne mreže mladih koji žele pridonijeti procesu integracije izbjeglica i migranata te će se razviti alati za bolju integraciju izbjeglica i migranata, a kao podrška lokalnoj samoupravi i organizacijama civilnog društva. Na kraju ovoga projekta bit će organizirana međunarodna konferencija i izdan Priručnik o najboljim praksama  uključivanja mladih u integraciju izbjeglica.

Nositelj projekta je Pravni fakultet Sveučilišta Mykolas Romeris iz Litve. Pravni fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer pridružio se ovom projektu zajedno s Volonterskim centrom Osijek. Ostali partneri su: Litvansko vijeće mladih i Udruženje lokalnih samouprava  iz Litve, Zaklada za pristup zaštiti prava iz Bugarske, Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu iz Mađarske, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Catania iz Italije, NVO The Associazione AccoglieRete per la Tutela dei MSNA (Italy) te Pravni fakultet sveučilišta London South Bank iz Londona, Velika Britanija.

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije, a provodi se od rujna 2016. godine do siječnja   2018. godine.

Sažetak projekta_hr.pdf

Sažatek projekt_eng.pdf

PLAKAT