PROJEKTNI PARTNERI


PROMISE

Koordinator

 

 

Sveučilište Mikolas Romeris (Litva)

 

Partneri

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

 

Volonterski centar Osijek

 

 

Sveučilište Catania

Fakultet političkih znanosti (Italija)

 

 

Udruga AccoglieRete per la Tutela dei MSNA (Italija)

 

Sveučilište u Pečuhu

Pravni fakultet (Mađarska)

 

Sveučilište London South Bank

Pravni fakultet (Ujedinjeno kraljevstvo)

 

Litvansko vijeće mladih (Litva)

 

Udruženje lokalnih samouprava (Litva)

Zaklada za pristup zaštiti prava (Bugarska)