Održan prvi okrugli stol


PROMISE

"Uloga mladih u promociji Konvencije o izbjeglicama i integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom"

Dana 18. travnja 2017. Pravni fakultet i Volonterski centar Osijek su organizirali prvi okrugli stol na kojem se raspravilo o ulozi mladih u integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom te promociji Konvencije o zaštiti izbjeglica.

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici tijela lokalne samouprave, humanitarnih organizacija i organizacija nevladinog sektora uključenih u rad s osobama pod međunarodnom pravnom zaštitom.

PROMISE OKRUGLI STOL SINOPSIS RASPRAVE