Governance

Mirela Župan, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (Croatia), Project Manager

Martina Drventić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (Croatia)

Katarina Trimmings, The University of Aberdeen (United Kingdom)

Patricia Živković, The University of Aberdeen (United Kingdom)

Francesca C. Villata, Universita Degli Studi di Milano (Italy)

Ilaria Viarengo, Universita Degli Studi di Milano (Italy)

Sandra Kučina Softić, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Croatia)

Tona Radobolja, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Croatia)

Andreja Juričević Petričević, Project Administrator