IURISPRUDENTIA:
Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Aktivnosti


Iurisprudentia

ELEMENT PROJEKTA 1
Jačanje kompetencija osoblja fakulteta i unapređenje radnih procesa
Seminari za nastavno osoblje tri fakulteta-partnera (dva jednodnevna-OS, ST, RI)
Radionice  za članove radnih skupina (dvije jednodnevne-RI, ZG)
Studijsko putovanje u EU –Strasbourg, Freiburg i Kehl
Certifikacija (ISO)
ELEMENT PROJEKTA 2
Provedba istraživanja u cilju stvaranja relevantne baze podataka za daljnji rad radnih skupina
Provedba istraživanja/anketiranja 
Okrugli stolovi (OS, RI, ST)
ELEMENT PROJEKTA 3
Izrada standarda kvalifikacija i zanimanja, te moderniziranje studijskih programa
Forum za sudjelovanje nastavnog osoblje fakulteta  partnera
Promidžba i vidljivost
Konferencije projekta
Nabava usluga dizajna i tiska
Diseminacija letaka, olovaka i blokića 
Web stranica projekta (nabava usluge i izrada)
Upravljanje projektom i administracija
Administracija projektnih aktivnosti
Financijska admisnistracija
Sastanci provedbenog tima
Nabava uredskog materijala
Vanjska evaluacija projekta