IURISPRUDENTIA:
Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Članovi


Iurisprudentia

Projektni tim

Nr. Ime i prezime Položaj člana projektnog osoblja
Institucija Kontakt

Nositelj projekta: Pravni fakultet Osijek

1. Doc. dr. sc. Jelena Legčević Voditelj projekta Pravni fakultet Osijek legcevic@pravos.hr
2. Ivančica Tubić Financijski administrator Pravni fakultet Osijek ivancica@pravos.hr
3.  Tomislav Barbarić Projektni administrator Centar za poduzetništvo  tomislav.barbaric@czposijek.hr 
4. Dr. sc. Barbara Herceg Pakšić Projektni asistent Pravni fakultet Osijek bherceg@pravos.hr
5. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota Član tima Pravni fakultet Osijek bbakota@pravos.hr
6. Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček Član tima Pravni fakultet Osijek dklasice@pravos.hr
7. Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan Član tima Pravni fakultet Osijek mzupan@pravos.hr
8. Doc. dr. sc. Nikol Žiha Član tima Pravni fakultet Osijek nikolz@pravos.hr
9. Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar Član tima Pravni fakultet Osijek bresetar@pravos.hr

Projektni partneri: Pravni fakultet u Rijeci

10 Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača Projektni koordinator Pravni fakultet u Rijeci bukovac@pravri.hr 
11. Ines Matić Član tima Pravni fakultet u Rijeci imatic@pravri.hr 
12. Izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević Član tima Pravni fakultet u Rijeci zunic@pravri.hr 
13. Izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa Član tima Pravni fakultet u Rijeci  dariod@pravri.hr 
14. Izv. prof. dr. sc. Dionis Jurić Član tima Pravni fakultet u Rijeci djuric@pravri.hr 
15. doc. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro Član tima Pravni fakultet u Rijeci  

Projektni partneri: Pravni fakultet Split 

16. Doc. dr. sc. Marija Boban Projektni koordinator Pravni fakultet Split mboban@pravst.hr 
17. Izv. prof. dr. sc. Željko Radić Član tima Pravni fakultet Split zradic@pravst.hr 
18. Doc. dr.sc. Dinka Šago  Član tima  Pravni fakultet Split dsago@pravst.hr
19. Izv. prof. dr. sc. Davorin Rudolf Član tima Pravni fakultet Split  

Projektni partner: Institut za razvoj obrazovanja 

20. Nina Vranešević Marinić Član tima Institut za razvoj obrazovanja  
21.                  Anja Zojčeska Koordinatorica edukativnih aktivnosti Institut za razvoj obrazovanja azojceska@iro.hr