IURISPRUDENTIA:
Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Predstavljanje projekta na Konferenciji o HKO


Iurisprudentia

U okviru realizacije ciljeva i zadataka Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2011.-2020.), u Rektoratu je 19. travnja 2016. godine održana Konferencija „Hrvatski kvalifikacijski okvir, ishodi učenja i potrebe tržišta rada  - neprijatelji ili saveznici?“.

Na Konferenciji je predstavljen i projekt IURISPRUDENCIJA-Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta, a predstavile su ga voditeljica projekta doc. dr. sc. Jelena Legčević i doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić.