IURISPRUDENTIA:
Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Razvoj ljudskih potencijala


Iurisprudentia

 

IV. komponentom IPA-e upravlja Operativna struktura Razvoj ljudskih potencijala koja se sastoji od pet institucija. 

Svaka od institucija unutar Operativne strukture ima određenu ulogu:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS) - Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti nalazi se u dvostrukoj ulozi. MRMS snosi cjelokupnu odgovornost za upravljanje Operativnim programom, a sektorski je nadležan za operacije iz područja zapošljavanja.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (MZOS), Uprava za srednje obrazovanje, Odjel za cjeloživotno učenje i EU fondovesektorski je nadležan za operacije iz područja obrazovanja.

Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM) - Uprava za socijalnu skrb, Odjel za programe i projekte EU sektorski je nadležan za operacije iz područja socijalnog uključivanja.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH) je tijelo nadležno za operacije iz područja razvoja civilnog društva.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa je provedbeno tijelo za sve operacije iz područja obrazovanja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU je provedbeno tijelo za sve operacije iz područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja i tehničke pomoći.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je provedbeno tijelo za operacije iz područja civilnog društva.

Osim operativne strukture postoje i druga tijela koja su određena za upravljanje i provedbu IPA-e: nacionalni IPA koordinator, strateški koordinator za komponente „Regionalni razvoj“ i „Razvoj ljudskih potencijala“, dužnosnik nadležan za akreditaciju, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, Nacionalni fond i Revizijsko tijelo.

Za više informacija posjetite: http://www.ljudskipotencijali.hr/