IURISPRUDENTIA:
Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

O HKO


Iurisprudentia

 

HKO je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.
 
Više o Zakonu o HKO te o samom HKO instrumentu i pripadajućim standardima zanimanja, standardima kvalifikacija i prepoznavanju prethodnog informalnog i neformalnog učenja možete saznati na službenoj stranici www.kvalifikacije.hr.
 
Prepoznat je kao iznimno važan projekt koji kao projektne partnere okuplja sve visokoobrazovne institucije iz područja strojarstva u Hrvatskoj.
 
Svrha je projekta izrada standarda kvalifikacija za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i za stručni upravni studij, izrada djelomičnih standarda zanimanja te unapređenje studijskih programa na sva tri pravna fakulteta. Nastavno osoblje unaprijediti će svoje kompetencije i vještine potrebne za primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, dok će analitičku podlogu za sve aktivnosti partneri osigurati provedbom aktivnosti koje će uključiti ciljne skupine – nastavno osoblje, studente i poslodavce koji zapošljavaju pravnu struku.