IURISPRUDENTIA:
Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Nositelji i partneri


Iurisprudentia

Nositelj projekta:

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek

Web: http://www.pravos.unios.hr/pravo-arhiva/pfo/

Partneri projekta:

 

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Web: http://pravri.uniri.hr/hr/

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Web: http://www.pravst.hr/ 

 

 

Institut za razvoj obrazovanja
Trg Nikole Zrinskog 9/I
10000 Zagreb, 

Web: http://www.iro.hr/hr/