Academic Staff

prof.dr.sc. Nihada Mujić Mehičić

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra ekonomskih znanosti

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Doktorski studij Pravo

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Chair of Economic Sciences

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

University Undergraduate Study Programme in Social Work

University Graduate Study Programme in Social Work

Doctoral Study Programme in Law