Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Pravni fakultet Osijek korporativno mrežno sjedište na adresi https://www.pravos.unios.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.pravos.unios.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana, dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).

Podizanje razine pristupačnosti:

U tijeku je provođenje dodatnih korektivnih mjera kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

Priprema Izjave o pristupačnosti:

Ova izjava pripremljena je temeljem samoprocjene, pregledom i procjenom sadržaja 29.01.2021.., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova izjava posljednji put je revidirana 29.01.2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Sve upite vezane uz pristupačnost stranice Pravnog fakultet Osijek korisnici mogu putem elektroničke pošte: pristup-informacijama@pravos.hr (Pravo na pristup informacijama) i telefonom na broj: +385 31 224 595