Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima je vlasnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 25/13., 85/15. i 69/22.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Službenikom za informiranje Pravnog fakulteta Osijek odlukom od 11. prosinca 2017. godine imenovan je Marijan Dumančić, mag. iur. (e-mail: mdumanci@pravos.hr).

 • Zahtjev za pristup informacijama (DOCX) (PDF)
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (DOCX) (PDF)
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (DOCX) (PDF)

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Smatra se da su zahtjevi pristigli putem e-maila podneseni pisanim putem.

Traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama.

Provjera vjerodostojnosti diploma nije u domeni Službenika za informiranje već studentske referade, a regulira se posebnim pravilnikom.

Aktualne natječaje otvorene na Fakultetu kao i arhivski popis proteklih natječaja možete pronaći ovdje.

Ukoliko imate nejasnoća oko postupka podnošenja zahtjeva za pristup informacijama dobrodošli ste kontaktirati službenika za informiranje Pravnog fakulteta Osijek, a dodatno se informirati možete i pomoću brošura koje je izdao Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Izvješća

Tijekom 2024. godine zaprimljena su 2 zahtjeva za pristup informacijama.

 • Izvješće za 2023. godinu (PDF) (CSV)
 • Izvješće za 2022. godinu (PDF) (CSV)
 • Izvješće za 2021. godinu (PDF) (CSV)
 • Izvješće za 2020. godinu (PDF) (CSV)
 • Izvješće za 2019. godinu (PDF) (CSV)
 • Izvješće za 2018. godinu (PDF) (CSV)
 • Izvješće za 2017. godinu (PDF) (CSV)
 • Izvješće za 2016. godinu (PDF) (CSV)

Skupovi i radionice