Publications

Naslov: Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Impresum: Osijek: Pravni fakultet,1985. –  .

ISSN: 0352-5317

Godišnja pretplata: 15,93 € (120,02 kn)

Pojedinačni broj u 2013 i kasnije: 2,65 € (19,97 kn) (studenti uz predočenje indeksa) ; 5,31 € (40,01 kn) (ostali)

Pojedinačni broj u 2012 i ranije: 0,66 € (4,97 kn) (studenti uz predočenje indeksa) ; 1,33 € (10,02 kn) (ostali)

http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/pravni-vjesnik/index

Naslov: EU and comparative law issues and challenges series / series editors Dunja Duić, Tunjica Petrašević

Impresum: Osijek: Pravni fakultet, 2017. –  .

ISSN: 2459-9425

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/index

Naslov: Language(s) and Law / Ljubica Kordić Ed.

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2023.

ISBN: 978-953-8109-53-9

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

NOVO!

Autor: Znanstveno-stručni skup Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti (2022 ; Osijek)

Naslov: Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti : zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa u sklopu projekta IP-PRAVOS-20, Osijek, 3. lipnja 2022. / urednici Ljubica Kordić, Dubravka Papa, Željko Rišner

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2022.

ISBN: 978-953-8109-52-2

Web shop link

NOVO!

Autor: Lulić, Mira ; Muhvić, Davor (urednici)

Naslov: Ljudska prava : izbor međunarodnih dokumenata / urednici Mira Lulić i Davor Muhvić

Izdanje: 3. izdanje

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2022.

ISBN: 978-953-8109-51-5

Web shop link

NOVO!

Autor: Lulić, Mira

Naslov: Akademsko pisanje za studente prava / Mira Lulić

Izdanje: 4. izdanje

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2022.

ISBN: 978-953-8109-50-8

Web shop link

NOVO!

Naslov: Pravni položaj i zaštita međunarodno raselјenih lica, izbeglica, tražilaca azila i pravno nevidlјivih lica – vodič dobre prakse : SEELS regionalna naučna konferencija – zbornik radova

Impresum: Niš : Pravni fakultet, 2022.

ISBN:978-86-7148-284-4

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

NOVO!

Autor: Duić, Dunja ; Ćemalović, Uroš

Naslov: Zakonodavstvo zaštite okoliša i održivi ekonomski razvoj u EU / Dunja Duić ; Uroš Ćemalović

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2022.

ISBN: 978-953-8109-48-5 (online) ; 978-953-8109-47-8 (tisak)

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

NOVO!

Autor: Muhvić, Davor

Naslov: Biznis i ljudska prava: međunarodnopravni okvir / Davor Muhvić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2022.

ISBN: 978-953-8109-49-2

Web shop link

NOVO!

Autor: Pichler, Davorin

Naslov: Novo zemljišnoknjižno uređenje / Davorin Pichler

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2022.

ISBN: 978-953-8109-44-7

Web shop link

NOVO!

Autor: Anita Blagojević, Ivana Tucak

Naslov: Pravni i institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave / Anita Blagojević, Ivana Tucak

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2021.

ISBN: 978-953-8109-41-6

Web shop link

Autor: Marošević, Katarina

Naslov: Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj / Katarina Marošević

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2021.

ISBN: 978-953-8109-38-6

Web shop link

Autor: Papa, Dubravka ; Omazić, Marija

Naslov: Jezične politike i jezično planiranje za višejezičnost u Europskoj uniji / Dubravka Papa i Marija Omazić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2021.

ISBN: 978-953-8109-37-9

Web shop link

Autor: Pichler, Davorin ; Vuletić, Igor

Naslov: Građanskopravni i kaznenopravni aspekti pogrešaka u medicini / Davorin Pichler, Igor Vuletić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2020.

ISBN: 978-953-8109-34-8

Web shop link

Autor: Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić

Naslov: Kazneno procesno pravo : izabrana poglavlja / Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2020.

ISBN: 978-953-8109-31-7

Web shop link

Naslov: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji / [urednica Mirela Župan]

Ostali autori: Župan, Mirela

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2019.

ISBN: 978-953-8109-20-1

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Žiha, Nikol

Naslov: Rimski pomorski zajam (Fenus nauticum) kao preteča prava osiguranja / Nikol Žiha

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2019.

ISBN: 978-953-8109-26-3

Web shop link

Naslov: Current problems of legal theory and comparative law / Ivana Tucak, ed.

Ostali autori: Tucak, Ivana

Impresum: Osijek : Faculty of Law, 2017.

ISBN: 978-953-8109-19-5

Web shop link

Naslov: Suvremeno obiteljsko pravo i postupak / Rešetar Branka… [et al.] ; [redakcija Branka Rešetar]

Ostali autori: Rešetar, Branka, pravnica

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2017.

ISBN: 978-953-8109-14-0

Web shop link

Autor: Novoselec, Petar

Naslov: Opći dio kaznenog prava / Petar Novoselec

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2016.

ISBN: 978-953-8109-11-9

Web shop link

Autor: Tucak, Ivana

Naslov: Hohfeldova analitička teorija prava / Ivana Tucak

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2016.

ISBN: 978-953-8109-12-6

Web shop link

Autor: Vasilj, Aleksandra ; Činčurak Erceg, Biljana

Naslov: Prometno pravo i osiguranje / Aleksandra Vasilj, Biljana Činčurak Erceg

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2016.

ISBN: 978-953-8109-10-2

Web shop link

Autor: International Jean Monnet conference New Developments in EU labour, equality and human rights law (2015 ; Osijek)

Naslov: New developments in EU labour, equality and human rights law : proceedings from the International Jean Monnet conference New Developments in EU Labour, equality and human rights law, Osijek 21 and 22 May 2015 / edited by Mario Vinković

Impresum: Osijek : Faculty of Law, 2015 [i. e. 2016]

ISBN: 978-953-8109-03-4 (Tisak). 978-953-8109-04-1 (Online)

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Ljubanović, Boris ; Petrašević, Tunjica ; Vuletić, Igor ; Poretti, Paula ; Župan, Mirela

Naslov: Procesno-pravni aspekti prava EU

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2016

ISBN: 978-953-8109-01-0

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Lulić, Mira

Naslov: Domorodački narodi u međunarodnom pravu / Mira Lulić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2015

ISBN: 978-953-6072-99-6

Web shop link

Autor: Kordić, Ljubica

Naslov: Pravna lingvistika – sinergija jezika i prava / Ljubica Kordić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2015

ISBN: 978-953-6072-98-9

Web shop link

Autor: Župan, Mirela (urednica)

Naslov: Private international law in the jurisprudence of European courts – family at focus = Međunarodno privatno pravo u praksi europskih sudova – obitelj u fokusu / Mirela Župan, ur.

Impresum: Osijek : Faculty of Law = Pravni fakultet, 2015

ISBN: 978-953-6072-96-5

Web shop link

Autor: Barković Bojanić, Ivana ; Lulić, Mira (urednice)

Naslov: Contemporary legal and economic issues V / editors Ivana Barković Bojanić and Mira Lulić

Impresum: Osijek : Faculty of Law, 2015

ISBN: 978-953-8109-00-3

Web shop link

Autor: Novokmet, Ante

Naslov: Sudska kontrola optužbe / Ante Novokmet

Impresum: Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ; Osijek : Pravni fakultet, 2015.

ISBN: 978-953-6072-95-8

Web shop link

Autor:  Petrašević, Tunjica

Naslov: Prethodni postupak pred sudom EU / Tunjica Petrašević

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2014.

ISBN: 978-953-6072-48-4

Web shop link

Autor: Pichler, Davorin

Naslov: Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja / Davorin Pichler

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2014.

ISBN: 978-953-6072-92-7

Web shop link

Autor: Lulić, Mira

Naslov: Akademsko pisanje za studente prava / Mira Lulić

Izdanje: 3. izdanje

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2017.

ISBN: 978-953-8109-21-8

RASPRODANO

Autor: Rešetar, Branka (urednica)

Naslov: Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta : interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Branka Rešetar i Slađana Aras (ur.)

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2014.

ISBN: 978-953-6072-93-4

Web shop link

Autor: Čulo Margaletić, Anica

Naslov: Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa / Anica Čulo Margaletić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2014.

ISBN: 978-953-6072-91-0

Web shop link

Autor: Kordić, Ljubica

Naslov: Priručnik za gramatiku njemačkoga jezika struke iz područja prava i ekonomije / Ljubica Kordić, Borislav Marušić

Impresum: Vukovar : Veleučilište “Lavoslav Ružička”, 2014.

ISBN: 978-953-7734-10-7

Web shop link

Autor: Župan, MirelaVinković, Mario (urednici)

Naslov:  Pravo – regije – razvoj / Mirela Župan, Mario Vinković (ur.)

Impresum: Osijek : Pravni fakultet ; Pečuh : Pravni fakultet, 2013.

ISBN: 978-953-6072-74-3

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Drinczi, Timea ; Župan, Mirela (urednici)

Naslov: Law – regions – development / Timea Drinczi, Mirela Župan (eds.)

Impresum: Pecs : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, 2013.

ISBN: 978-953-6072-76-7

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Drinczi, Timea ;  Novák, Barnabás (urednici)

Naslov: Jog – Régiók – Fejlesztés / Drinóczi Tímea, Novák Barnabás (szerk.)

Impresum: Pecs : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, 2013.

ISBN: 978-953-6072-78-1

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Timea Drinczi, Jelena Legčević (eds.)

Naslov: Aspects of local and regional development / Timea Drinczi, Jelena Legčević (eds.)

Impresum: Pecs : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, 2013.

ISBN: 978-953-6072-79-8

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Bakota, Boris

Naslov: Organizacija i metode rada u upravi / Boris Bakota, Danijela Romić

Impresum: Vukovar : Veleučilište Lavoslav Ružička ; Osijek : Pravni fakultet, 2013.

ISBN: 978-953-6072-71-2

RASPRODANO

AutorBarković, IvanaLulić, Mira (urednici)

Naslov: Contemporary legal and economic issues IV / editors Ivana Barković Bojanić and Mira Lulić

Impresum: Osijek : Faculty of Law, 2013.

ISBN: 978-953-6072-72-9

Web shop link

Autor: Mueller, Friedrich

Naslov: Pravo – jezik – sila : utemeljenje suvremene lingvistike prava / Friedrich Mueller ; [prevela Ljubica Kordić]

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2013.

ISBN: 978-953-6072-87-3

Web shop link

Autor: Lulić, MiraMuhvić, Davor (urednici)

Naslov: Ljudska prava : izbor međunarodnih dokumenata / urednici Mira Lulić i Davor Muhvić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2013.

ISBN: 978-953-6072-64-4

Web shop link

Autor: Rešetar, Branka (urednica)

Naslov: Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb: svezak 1 / [urednica] Branka Rešetar

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2012.

ISBN: 978-953-6072-65-1

RASPRODANO
(u kompletu s Komentar uredbe Bruxelles II bis u području roditeljske skrbi)

Autor: Medić Musa, Ines

Naslov: Komentar uredbe Bruxelles II bis u području roditeljske skrbi / Ines Medić Musa

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2012.

ISBN: 978-953-6072-67-5

RASPRODANO
(u kompletu s Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb: svezak 1)

Autor: Mecanović, IvanZima, Predrag ; Novosel-Dolnjak, Zvonko

Naslov: Državne (regulatorne) i javne agencije / Ivan Mecanović, Predrag Zima, Zvonko Novosel-Dolnjak

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2012.

ISBN: 978-953-6072-61-3

RASPRODANO

Autor: Župan, Mirela ; Vinković, Mario (urednici)

Naslov: Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska / Mirela Župan, Mario Vinković (ur.)

Impresum: Pečuh : Pravni fakultet ; Osijek : Pravni fakultet, 2012.

ISBN: 978-953-6072-68-2

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Drinoczi, Timea

Naslov: Contemporary legal challenges: EU-Hungary-Croatia / Timea Drinoczi (eds)… [et al.]

Impresum: Pesc : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, 2012.

ISBN: 978-953-6072-69-9

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Drinoczi, Timea

Naslov: Korszakunk jogi kihívásai: EU – Magyarország – Horvátország / Drinóczi Tímea (szerk.)

Impresum: Pesc : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, 2012.

ISBN: 978-953-6072-70-5

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Gardaš, Miro ; Vrbošić, Josip ; Balta, Ivan (urednici)

Naslov: Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa, Osijek, 21.-22. listopada 2010. / [urednici Miro Gardaš, Josip Vrbošić, Ivan Balta]

Impresum: Osijek : Pravni fakultet : Filozofski fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-54-5

Web shop link

Autor: Barković, Ivana ; Lulić, Mira (urednici)

Naslov: Contemporary legal and economic issues 3 / editors Ivana Barković Bojanić and Mira Lulić

Impresum: Osijek : Faculty of Law, 2011.

ISBN: 978-953-6072-43-9   ISSN: 1847-6171

Web shop link

Autor: Ivanda, Stipe

Naslov: Policijsko upravno pravo : (posebni dio upravnog prava) / Stipe Ivanda

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-59-0

Web shop link

Autor: Ivanda, Stipe

Naslov: Sloboda kretanja i unutarnja sigurnost / Stipe Ivanda i Anita Blagojević

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-60-6

Web shop link

Autor: Rešetar, Branka

Naslov: Pravna zaštita prava na susrete i druženje / Branka Rešetar

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-56-9

RASPRODANO

Autor: Rešetar, BrankaŽupan, Mirela (urednice)

Naslov: Imovinskopravni aspekti razvoda braka : hrvatski, europski i međunarodni kontekst / urednice Branka Rešetar i Mirela Župan

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-57-6

Web shop link

Autor: Tomičić, Zvonimir

Naslov: Neprava obnova kaznenog postupka / Zvonimir Tomičić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-58-3

Web shop link

Autor: Palić, Mato

Naslov: Izborni sustavi i hrvatska iskustva njihove primjene : doktorska disertacija / Mato Palić ; mentor Mario Jelušić

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-63-7

RASPRODANO

Autor: Drinoczi, Timea (urednica)

Naslov: Hataron atnyulo es unios jogi temak : Magyarorszag – Horvatorsag / Drinoczi Timea (szerk.)

Impresum: Pesc : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, 2011.

ISBN: 978-963-642-376-6

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Župan, Mirela (urednica)

Naslov: Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija : Mađarska – Hrvatska / Mirela Župan (ur.)

Impresum: Pečuh: Pravni fakultet; Osijek : Pravni fakultet, 2011.

ISBN: 978-953-6072-51-4

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Drinoczi, Timea (urednica)

Naslov: Cross-border and EU legal issues : Hungary – Croatia / Timea Drinoczi, Tamara Takacs (eds.)

Impresum: Pesc : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, 2011.

ISBN: 978-953-6072-52-1

Cijena: Nije za prodaju (besplatno preuzimanje)

Autor: Blagojević, Anita

Naslov: Ljudska prava u kontekstu terorizma i antiterorizma / Anita Blagojević

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2010.

ISBN: 978-953-6072-50-7

Web shop link

Autor: Gardaš, Miro (urednik)

Naslov: Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima kroz povijest / Miro Gardaš urednik

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2010.

ISBN: 978-953-6072-49-1

Web shop link

Autor: Barković, Ivana

Naslov: Teorija poduzetništva : izazovi i perspektive / Ivana Barković

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2009.

ISBN: 978-953-6072-44-6

Web shop link

Autor: Barković, Ivana ; Lulić, Mira (urednici)

Naslov: Contemporary legal and economic issues 2 / editors Ivana Barković and Mira Lulić

Impresum: Osijek : Faculty of Law, 2009.

ISBN: 978-953-6072-43-9

Web shop link

Autor: Ivanda, Stipe

Naslov: Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora : opći dio / Stipe Ivanda

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2009.

ISBN: 978-953-6072-45-3

RASPRODANO

Autor: Rešetar, Branka (urednica)

Naslov: Dijete i pravo / urednik Branka Rešetar

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2009.

ISBN: 978-953-6072-45-3

Web shop link

Autor: Ivanda, Stipe

Naslov: Javne ustanove / Stipe Ivanda

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2008.

ISBN: 978-953-6072-41-5

Web shop link

Autor: Barković, Ivana ; Lulić, Mira (urednici)

Naslov: Contemporary legal and economic issues / editors Ivana Barković and Mira Lulić

Impresum: Osijek : Faculty of Law, 2007.

ISBN: 978-953-6072-42-2

Web shop link

Autor: Ivanda, Stipe

Naslov: Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora : posebni dio / Stipe Ivanda

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2007.

ISBN: 978-953-6072-37-8

Web shop link

Autor: Mecanović, Ivan ; Zima, Predrag

Naslov: Uvod u pravo informacija / Ivan Mecanović, Predrag Zima

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2007.

ISBN: 978-953-6072-40-8

Web shop link

Autor: Barković, Ivana

Naslov: Teorija rasta / Ivana Barković

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 2006.

ISBN: 953-6072-35-1

Web shop link

Autor: Babac, Branko

Naslov: Upravno pravo [odabrana poglavlja iz teorije i praxisa] / Branko Babac

Impresum: Osijek : Pravni fakultet : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2004.

ISBN: 953-6072-31-9

Web shop link

Autor: Škalabrin, Nikola

Naslov: Postupci / Nikola Škalabrin

Impresum: Đakovo : Teologija; Osijek : Pravni fakultet, 2000.

ISBN: – – – – –

Web shop link

Autor: Babac, Branko

Naslov: Upravno postupovno pravo : izabrana poglavlja / Branko Babac

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 1998.

ISBN: 953-6072-08-4

Web shop link

Autor: Mecanović, Ivan

Naslov: Uvod u pravo informacija / Ivan Mecanović

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 1997.

ISBN: 953-6072-12-2

Web shop link

Autor: Borković, Ivo

Naslov: Nomotehnika / Ivo Borković

Impresum: Split : Pravni fakultet ; Osijek : Pravni fakultet, 1996.

ISBN: 953-6102-20-X

Web shop link

Autor: Mecanović, Ivan

Naslov: Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora: svezak 2 / Ivan Mecanović

Impresum: Osijek : Pravni fakultet, 1995-1996.

ISBN: 953-6072-06-8

Web shop link

Autor: Škalabrin, Nikola

Naslov: Ženidba : pravno-pastoralni priručnik / Nikola Škalabrin

Impresum: Đakovo: Teologija ; Osijek : Pravni fakultet, 1995.

ISBN: – – – – –

RASPRODANO

Autor: Babac, Branko

Naslov: Obnova hrvatskoga građanskog društva : politička kontrola i državna uprava / Branko Babac

Impresum: Osijek: Pravni fakultet, 1994.

ISBN: 953-6072-02-5

Web shop link