Academic Staff

Zoran Vladović, prof.

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 549

Ured (prostorija):
49

Termin konzultacija:
-

 •  ZAHVALNICA Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku za sudjelovanje na 3. europskim sveučilišnim sportskim igrama Zagreb-Rijeka 2016. Osijek, 16. 11. 2016.
 •  «DIPLOMA» (godišnje priznanje) sa zlatnom značkom Kineziološkog saveza Hrvatske, 2013.
 •  ZAHVALNICA za doprinos u radu Zajednice športskih udruga Grada Osijeka, 2011.
 •  Dopredsjednik Studentskog športskog saveza Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2016.
 •  Član Izvršnog odbora Udruge Kineziologa grada Osijeka od 2016.
 •  Dopredsjednik udruge Kineziologa grada Osijeka 2008.-2016.
 •  Član Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 31.03.2005.-28.04.2013.
 •  Član Skupštine Saveza nastavnika TZK-e na visokim učilištima RH, 2007.-2016.
 •  Član Izvršnog odbora Studentskog športskog saveza Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2004.-2016.
 •  Član Nadzornog odbora Nogometnog kluba Osijek, 2004.-2012.
 •  Dopredsjednik Udruge kineziologa Grada Osijeka, 2008.-2016.
 •  Član Nadzornog odbora Športske udruge PRAVOS, od 2007.
 •  Član Nadzornog odbora Ženskog košarkaškog kluba Mursa, 2004.-2012.
 •  Predsjednik Nadzornog odbora Konjičkog kluba Osijek, 2008.-2012.
Životopis:

Rođen sam u Osijeku 19.01.1959. gdje sam završio osnovnu i srednju školu te fakultet za fizičku kulturu, i stekao zvanje profesora. Radio sam u Zajednici športskih udruga grada Osijeka do prelaska na Pravni fakultet u Osijeku, gdje radim kao viši predavač na predmetu TZK-a. Aktivan sam u studentskom sportu, vodim fakultetske i sveučilišne ekipe i član sam Izvršnog odbora Studentskog sportskog saveza.

 • Profesor tjelesnog odgoja

1. Pribić, Lj., Širić, V., Vladović, Z. (2019). Utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje pojedinaca, VII međunarodni naučni skup „Modeli razvoja – iskustva drugih i naše mogućnosti“, str. 257-267, Brčko, 2019.

2. Kerže, P., Pribić, Lj.,Vladović, Z. (2019). Nijemci i Austrijanci utemeljitelji i članovi osječkih sportskih društava (III. dio), Godišnjak Njemačke zajednice, Vol. 25, Osijek, 2018.

3. Bagarić, I., Širić, V., Božić Fuštar, S., Vadjon, I., Vladović, Z. (2019). Kolektivni ugovor – primjena na TZK u visokom obrazovanju. U:Odgovor kineziologije na suvremeni način života, Zbornik radova 28. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Zadar, 26. do 29. 06. 2019., str. 295-298. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

4. Kerže, P., Pribić, Lj.,Vladović, Z. (2018). Nijemci i Austrijanci utemeljitelji i članovi osječkih sportskih društava (II. dio), Godišnjak Njemačke zajednice, Vol. 25, Osijek, 2018.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 549

Office (room):
49

Office hours:
-

 • ACKNOWLEDGMENT University J.J. Strossmayer in Osijek to participate in the 3rd European University Sports Games Zagreb-Rijeka 2016. Osijek, 16 November 2016.
 •  "DIPLOMA" (annual award) with the gold badge of the Kinesiological Association of Croatia, 2013.
 •  ACKNOWLEDGMENT for contribution to the work of the Community of Sports Associations of the City of Osijek, 2011.
 • Vice-president of the Student Sports Association of J. J. Strossmayer University in Osijek, since 2016.
 •  Member of the Executive Board of the Osijek Association of Kinesiologists since 2016.
 •  Vice-president of the Association of Kinesiologists of the City of Osijek 2008-2016.
 •  Member of the Committee for Sports, Physical Education and Health Culture of J. J. Strossmayer University in Osijek 03/31/2005-04/28/2013.
 •  Member of the Assembly of the Association of TZK teachers at the universities of the Republic of Croatia, 2007-2016.
 •  Member of the Executive Board of the Student Sports Association of J. J. Strossmayer University in Osijek, 2004-2016.
 •  Member of the Supervisory Board of the Osijek Football Club, 2004-2012.
 •  Vice-President of the Association of Kinesiologists of the City of Osijek, 2008-2016.
 •  Member of the Supervisory Board of the Sports Association PRAVOS, since 2007.
 •  Member of the Supervisory Board of the Mursa Women's Basketball Club, 2004-2012.
 •  President of the Supervisory Board of the Osijek Equestrian Club, 2008-2012.
CV:

I was born in Osijek on January 19, 1959. where I finished primary and secondary school and the faculty of physical culture, and earned the title of professor. I worked in the Association of Sports Associations of the city of Osijek until I transferred to the Faculty of Law in Osijek, where I work as a senior lecturer in the subject of TK. I am active in student sports, I lead college and university teams and I am a member of the Executive Committee of the Student Sports Association.

 • Professor of physical education

1. Pribić, Lj., Širić, V., Vladović, Z. (2019). Utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje pojedinaca, VII međunarodni naučni skup „Modeli razvoja – iskustva drugih i naše mogućnosti“, str. 257-267, Brčko, 2019.

2. Kerže, P., Pribić, Lj.,Vladović, Z. (2019). Nijemci i Austrijanci utemeljitelji i članovi osječkih sportskih društava (III. dio), Godišnjak Njemačke zajednice, Vol. 25, Osijek, 2018.

3. Bagarić, I., Širić, V., Božić Fuštar, S., Vadjon, I., Vladović, Z. (2019). Kolektivni ugovor – primjena na TZK u visokom obrazovanju. U:Odgovor kineziologije na suvremeni način života, Zbornik radova 28. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Zadar, 26. do 29. 06. 2019., str. 295-298. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

4. Kerže, P., Pribić, Lj.,Vladović, Z. (2018). Nijemci i Austrijanci utemeljitelji i članovi osječkih sportskih društava (II. dio), Godišnjak Njemačke zajednice, Vol. 25, Osijek, 2018.