Academic Staff

Tanja Smajić

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Ured dekana i prodekana

Telefon :
+385 31 224 535

Ured (prostorija):
35

Životopis:

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
?

Telephone :
+385 31 224 535

Office (room):
35