EUFam's II


Projekt EU Fam

O projektu

Prezentacija projekta: EUFams II_prezentacija projekta.pdf

Projekt JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG_2017 Projekt sufinancira Europska unija kroz Program za pravosuđe. Projekt je financiran iz Programa za pravosuđe Europske unije (2014- 2020).

Nakon uspješno završenog Projekta Planning the future of cross-border families: a path through coordination’ (EUFam’s) 2016.-2018.  Pravni fakultet u Osijeku, postao je partner u provođenju još jednog projekta “Facilitating cross-border family life: towards a common European understanding “ / „Jednostavniji život prekograničnih obitelji: ka zajedničkom europskom standardu“ EUFams II, broj projekta je 800780, nositelj projekta je Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg.

Što je EUFams II?

EUFams II je studija o europskom međunarodnom privatnom i obiteljskom pravu te nasljeđivanju koji provode znanstvene institucije iz različitih država članica EU i sufinanciran je od strane Europske komisije. Cilj projekta je procijeniti funkcioniranje i učinkovitost okvira međunarodnog i europskog obiteljskog prava, otkriti potencijalne probleme i predložiti moguća poboljšanja.

Promicanjem tržišnih sloboda i slobode kretanja ljudi, kao i ideje o zajedničkom identitetu i pripadnosti modernoj Europi, EU utječe na privatnopravni status svojih građana unoseći prekogranični element u obitelji.

Sloboda kretanja osoba unutar EU omogućila je povećanu migraciju osoba unutar europskih država, kako državljana Europske unije tako i državljana trećih zemalja (izbjeglička kriza). Navedeno dovodi do povećanja broja obiteljsko pravnih sporova koji uključuju međunarodni element. Sudska praksa država članica je u više navrata pokazala neujednačenost u primjeni navedenih Uredbi i konvencija. Stoga je nužno raditi na uspostavi pravnog okvira za ujednačeno  postupanje u prekograničnim obiteljskim sporovima i omogućavanja pravne sigurnosti.

Cilj projekta je analizom i znanstvenom obradom sudske prakse u predmetima prekograničnih obiteljskih, nasljednih i statusnih predmeta ispitati učinkovitost primjene Uredbi EU (br. 4/2009, 2201/2003, 650/2012, 1259/2010, 1103/2016,1104/2016 i 1191/2016),vezano za obiteljske sporove s međunarodnim elementom, te  Hašku konvenciju i protokol o uzdržavanju iz 2007., Hašku konvenciju o obliku oporučnog raspolaganja iz 1961., Hašku konvenciju o međunarodnoj otmici djece iz 1980. te Hašku konvenciju o mjerama dječje zaštite iz 1996.

Svrha je Projekta utvrditi s kojim se poteškoćama u primjeni ovih uredbi i konvencija susreću različiti dionici (od pravosuđa, odvjetništva, centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika za djecu, središnjih tijela te samih građana). Konačno, Projekt će doprinijeti jačanju dijaloga između sudaca, odvjetnika i znanstvenika u državama članicama uključenima u Projekt odnosno ojačati sposobnosti interakcije i rasprave među tim ciljanim skupinama. Projekt smjera unaprijediti znanja i primjenu propisa u prekograničnom obiteljskom i nasljednom pravu, razviti zajednička razmišljanja te, uz pomoć kreiranih alata, povećati samopouzdanje onih koji izravno primjenjuju ove propisa odnosno njihovih krajnjih korisnika.