EUFam's O projektu


Projekt EU Fam

Projekt Planning the future of cross-border families: a path through coordination’ (EUFam’s)

 

Projekt Planning the future of cross-border families: a path through coordination’ (EUFam’s) odobrila je Opća uprava za pravosuđe Europske komisije pod brojem JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729. Nositelj projekta je Sveučilište u Milanu, dok su mu partneri sveučilišta u Heidelbergu, Veroni, Valenciji i Osijeku te Max Planck institut za međunarodno i europsko procesno pravo (Luxembourg). Pridruženi partneri su Udruga talijanskih obiteljskih odvjetnika i Udruga španjolskih obiteljskih odvjetnika te talijanska pravosudna škola i hrvatska Pravosudna akademija. Znanstveni tim Pravnog fakulteta u Osijekuvodi izv.prof.dr.sc. Mirela Župan, a čine ga doc.dr.sc. Ines Medić (vanjski suradnik),doc.dr.sc. Paula Poretti, dr.sc. Nataša Lucić, te mlađi istraživač na Projektu Martina Drventić. Projekt je započeo s radom 1. siječnja 2016. godine i traje dvije godine.

Glavni prioritet Projekta je doprinijeti ispravnoj i dosljednoj primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1259/2010, Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009, Haškog protokola iz 2007. godine, Haške konvencije o uzdržavanju iz 2007. godine te Uredbe Vijeća (EZ) br. 650/2012.

Migracijska kretanja unutar i izvan Europske unije te njihov utjecaj na živote građana čine jednu od okosnica Projekta. Želimo istražiti da li je pravni okvir razvijen unutar Europske unije i Haške konferencije za međunarodno privatno pravo doista olakšao rješavanje prekograničnih sporova te pridonosi li on in concreto povećanju pravne sigurnosti u europskom pravosudnom prostoru. Nadalje želimo identificirati problematične točke ovih propisa te ponuditi alate koji će pridonijeti njihovoj učinkovitosti pro futuro. Naime, europski sustav međunarodnog privatnog prava u obiteljskim stvarima veoma je brzo proširio svoj djelokrug s razvoda (Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 i 1259/2010) na financijske aspekte obiteljskog života (Uredba o uzdržavanju, Haški protokol iz 2007. godine, Haška konvencija o uzdržavanju iz 2007. godine) te na nasljeđivanje (Uredba o nasljeđivanju). Sustav se dodatno širi usvajanjem uredbi o imovinskopravnim učincima braka i registriranih partnerstva, koje prema odluci iz lipnja 2016. prolaze kroz unaprijeđenu suradnju. Učinkovitost ovih propisa stavljena je na kušnju – kako migracijskim kretanjima iz trećih država tako i onima između država članica, kao i neujednačenom primjenom propisa na razini država članica.

Svrha je Projekta utvrditi s kojim se poteškoćama u primjeni ovih uredaba i konvencija susreću različiti dionici (od pravosuđa, odvjetništva, centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika za djecu, središnjih tijela te samih građana). Projektom se ujedno smjera provesti i procjenjivanje prihvaćenih rješenja, uspostavljanje dijaloga između onih koji primjenjuju propise kao i identificiranje najbolje ujednačene prakse. Konačno, svrha Projekta je predlaganje modela alata koji će biti dostupni sudovima i odvjetnicima, kao i krajnjim korisnicima, te oblikovanje smjernica za buduće propise odnosno za izmjenu postojećih propisa te njihovo upućivanje europskom zakonodavcu, a sve s ciljem poduzimanja daljnjih koraka u smjeru otklanjanja trenutnih prepreka slobodnom kretanju osoba.

Svrha Projekta ostvarit će se kroz planirane aktivnosti i to,analitičke aktivnosti, zajedničko učenje te razmjenu dobre prakse i suradnje. Projekte aktivnosti predviđaju prikupljanje i analizu podataka o sudskoj praksi(stvaranje baze podataka nacionalne sudske prakse), dijeljenje znanja i iskustava među sucima, odvjetnicima i znanstvenicima kroz četiri nacionalna seminara razmjene (u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Hrvatskoj) te kroz međunarodni seminar (na Max Plank Institutu u Luxembourgu). Projektni će partner kontinuirano objavljivati rezultate projekta na Web-stranici www.eufams.unimi.it i Facebook profilu Projekta. Prezentacija konačnih rezultata biti će upriličena na Međunarodnoj konferenciji u Milanu, te opisana u Završnoj studiji(poslužiti će kao znanstvena podrška i objašnjenje svih procijenjenih poteškoća, s predloženim metodama i alatima za rješavanje poteškoća u praksi).

Projekt će doprinijeti pojedincima uključenim na različitim razinama (sucima, odvjetnicima, središnjim tijelima, javnim bilježnicima, službenicima) te svim osobama drugima izravno uključenima u prekogranične sporove (budući supružnici, supružnici, bivši supružnici, registrirani partneri, podnositelji zahtjeva za uzdržavanje, oporučitelji, nasljednici i svi koji su na neki način povezani s njima). Najmanje 160 znanstvenika, odvjetnika, sudaca i službenika izravno će biti uključeno u aktivnosti razmjene sudske prakse.

Konačno, Projekt će doprinijeti jačanju dijaloga između sudaca, odvjetnika i znanstvenika u državama članicama uključenima u Projekt odnosno ojačati sposobnosti interakcije i rasprave međutim ciljanim skupinama. Projekt smjera unaprijediti znanja i primjenu propisa u prekograničnom obiteljskom i nasljednom pravu, razviti zajednička razmišljanja te, uz pomoć kreiranih alata, povećati samopouzdanje onih koji izravno primjenjuju ove propisa odnosno njihovih krajnjih korisnika. Važno je za naglasiti i kako će Projekt pojačati i institucionalizirati mrežu odvjetnika, sudaca i znanstvenika (EUFam's Network).

Prezentacija projekta:

EUFams_prezentacija projekta.pdf