EUFam's Nacionalni seminar Osijek


Projekt EU Fam

Održan 13. i 14. listopada 2016. godine na Pravnom fakultetu Osijek

Dana 13. i 14. listopada 2016. godine na Pravnom fakultetu Osijek održan je Nacionalni seminar u okviru Projekta Planning the future of cross border families: EUFam's.

Svrha Seminara bila je procijeniti stanje provedbe europske legislative iz područja obiteljskog prava:

  • Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi;
  • Uredbe Vijeća (EZ) broj 4/2009 od 18. prosinca 2008. godine o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja i
  • Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju),

zajedno s odgovarajućim međunarodnim konvencijama:

  • Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, Haag, 1996;
  • Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Haag 1980;
  • Konvencije o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djece i drugih oblika obiteljskog uzdržavanja, Hag, 2007 i
  • Protokola o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja, Hag, 2007.

Cilj seminara, koji je održan u obliku okruglog stola odnosno otvorene rasprave, bio je identificirati probleme na koje se nailazi u primjeni ovih pravnih instrumenata te ponuditi rješenja za poboljšanje njihove učinkovitosti. Upravo iz tog razloga, na seminaru su sudjelovali odabrani pozvani sudionici: znanstvenici, suci, odvjetnici, posebni skrbnici, javni bilježnici, djelatnici Centara za socijalnu skrb i Središnjeg tijela.

U okviru seminara, o temama usko povezanima s Projektom, govorili su prof.dr.sc.Vesna Tomljenović, sutkinja Suda EU; prof.dr.sc. Vesna Lazić, T.M.C. Asser Institut; Hag, prof.dr.sc. Rajko Knez, Pravni fakultet Sveučilišta Maribor i doc.dr.sc. Ines Medić, Pravni fakultet Split.

Predavanjima je uslijedila rasprava o otvorenim pitanja iz hrvatske prakse, potaknuta najučestalijima i najproblematičnijima predmetima hrvatskih sudova, prikupljenih i objavljenih u EUFam's bazi, a moderirana je od strane članova PRAVOS tima, izv.prof.dr.sc. Mirela Župan, doc.dr.sc. Paula Poretti, dr.sc. Nataša Lucić i Martine Drventić, mag.iur.

Kao rezultat dvodnevnih predavanja i rasprave, prikupljeni su i među sudionicima razmijenjeni primjeri dobre prakse u odnosu na otvorene teme međunarodnog nasljeđivanja, roditeljske odgovornosti, građanskopravne otmice djece te uzdržavanja. Također, sudionici seminara ukazali su na poteškoće u primjeni te su dani primjeri mogućih rješenja na neke od ukazanih poteškoća kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini.  

U nastavku pogledajte fotografije: