JAVNE ISPRAVE


Projekt EU Fam

Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima bračnoimovinskih režima

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016R1103

Informacije i publikacije:

Jasne isprave na portalu E-pravosuđe

https://e-justice.europa.eu/content_matters_of_matrimonial_property_regimes-559-hr.do