MEĐUNARODNA OTMICA DJETETA


Projekt EU Fam

Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece, Hag, 25. listopada 1980.

https://www.hcch.net/upload/text28hr.doc

Publikacije i informacije

Pojašnjavajuće izvješće uz Konvenciju (Explanatory Report); na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/expl28.pdf

Vodič za uspješnu primjenu I. dio – Postupanje središnjeg tijela; na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/abdguide_e.pdf

Vodič za uspješnu primjenu II. dio – Provedbene mjere, na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/abdguideiii_e.pdf

Vodič za uspješnu primjenu II. dio – Provedbene mjere, na hrvatskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/abdguide2_hr.pdf

Vodič za uspješnu primjenu III. dio – Preventivne mjere; na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/abdguideiii_e.pdf

Vodič kroz dobru primjenu IV. dio – Ovrha; na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/guide28enf-e.pdf

Vodič kroz dobru primjenu – Medijacija; na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/guide28mediation_en.pdf

Prekogranični kontakti s djecom - Opća načela i Vodič za uspješnu primjenu; na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/guidecontact_e.pdf

NOVO! Vodič kroz uspješnu primjenu VI dio - Članak 13. st. 1. b): https://assets.hcch.net/docs/225b44d3-5c6b-4a14-8f5b-57cb370c497f.pdf  

Važne smjernice za razvoj Međunarodne haške sudačke mreže i Opća načela za sudsku komunikaciju, uključujući i zajednički prihvaćena jamstva za neposrednu sudsku komunikaciju u konkretnim predmetima, u okviru Međunarodne haške sudačke mreže, na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/docs/62d073ca-eda0-494e-af66-2ddd368b7379.pdf

Sudački bilteni o međunarodnoj zaštiti djece: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/publications2/judges-newsletter

 

Znanstveni radovi

Ines Medić i Tihana Božić, Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djeteta (1980) – casus belli, u: Branka Rešetar (ur.), Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, Pravni fakultet Osijek, 2012. Preuzmi

Paul Beaumont, Jayne Holliday, Recent developments on the meaning of „habitual residence“ in allegend child abduction cases, u: Mirela Župan (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, Pravni fakultet Osijek, 2015. Preuzmi

Philippe Lortie, Direct judicial communications and the international Hague Network of Judges under the Hague 1980 Child Abduction Convention, u: Mirela Župan (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, Pravni fakultet Osijek, 2015. Preuzmi

Tena Hoško, Child abduction in Croatia: before and after the European Union legislation, u: Mirela Župan (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, Pravni fakultet Osijek, 2015. Preuzmi

Mirela Župan, Tena Hoško, Operation of the Hague 1980 CHild Abduction Convention in Croatia, u: Mirela Župan (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, Pravni fakultet Osijek, 2015. Preuzmi

Nina Vajić, The interaction between the European Court of Human Rights and the Hague Child Abduction Convention, u: Mirela Župan (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, Pravni fakultet Osijek, 2015. Preuzmi

Vesna Lazić, Legal framework for international child abduction in the European Union - The need for changes in the light of Povse v. Austria, u: Mirela Župan (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, Pravni fakultet Osijek, 2015. Preuzmi

Mirela Župan, Paula Poretti, Concentration of jurisdiction in cross-border family matters – child abduction in focus, u: Mario Vinković (ur.), New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2015. Preuzmi

Župan, M., Drventić, M., Kindesentführung vor kroatischen Gerichten mit besonderer Rücksicht auf die aus Deutschland kommenden Anträge, Revija za evropsko pravo 1 (2018), 63-83 . Preuzmi

Župan, M., Ledić, S., Drventić, M., Provisional Measures and Child Abduction Proceedings, Pravni vjesnik, Vol. 35, No.1/2019, 9.-33. Preuzmi 

Oreški M., Drventić, M., The Role of the Ministry of Foreign and European Affairs in International Cases of Child Abduction, SEE Law Journal, 1(6), 2019., 8. - 26. Preuzmi 

Župan, M., Drventić, M., Prekogranične građanskopravne otmice djece, in: Župan, M. (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Faculty of Law Osijek, Osijek, 2019., 345 - 381. Preuzmi

Marjanović, S., Tumačenje iznimke ozbiljne opasnosti u slučaju građanskopravne otmice djeteta, in: Župan, M. (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Faculty of Law Osijek, Osijek, 2019.,381.-395. Preuzmi

Župan, M., Drventić, M., Kruger, T., Cross-border Removal and Retention of a Child – Croatian Practice and European Expectation, International Journal of Law, Policy and the Family, 2020, 0, 1-24.