Academic Staff

izv.prof.dr.sc. Katarina Marošević

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra ekonomskih znanosti

Telefon :
+385 31 224 567

Ured (prostorija):
K-67

Termin konzultacija:
On-line konzultacije uz raniju najavu putem e-maila
Srijeda, 10-12, K-67

Dr. sc. Katarina Marošević izvanredna je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Nakon diplome na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, dvije godine radila je u tvrtki za međunarodnu trgovinu žitaricama. 2010. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i menadžment“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2011. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu Osijek, Katedra za ekonomske znanosti. Kao asistentica držala je seminare i predavanja iz predmeta Ekonomska politika i Politička ekonomija. Diplomirala je i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u Bosni i Hercegovini, 2013. godine. Završila je i poslijediplomski doktorski studij Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 2015. godine. Doktorirala je na temu „Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske“. U svom znanstvenom radu bavila se regionalnom ekonomijom, ljudskim kapitalom, ekonomskom politikom i različitim pitanjima koja proizlaze iz navedenih područja. U prosincu 2016. postala je docentica, a u travnju 2022. izvanredna profesorica. Sudjelovala je na više od 20 međunarodnih skupova i objavila više od 40 članaka. 2021. godine objavila je znanstvenu knjigu „Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj“.

Bila je gostujući profesor na nekoliko europskih sveučilišta, u Njemačkoj (Hochschule Pforzheim i Institut za ekonomiju i pravo na Sveučilištu u Stuttgartu), Španjolskoj (Universidad Complutense de Madrid) i Italiji (Università degli Studi "Niccolò Cusano", Rim; Sveučilište u Trstu , Trst), a od akademske godine 2022./2023. profesorica je na Fakultät für Wirtschaft und Recht u Pforzheimu u Njemačkoj, gdje predaje Poslovanje u Njemačkoj i EU.

Tečno u govoru i pismu govori engleski, njemački i talijanski jezik (C razina jezika) te A2 razinu francuskog jezika.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

  • Doktorica ekonomskih znanosti
  • Tečno govori engleski, njemački i talijanski te je A2 razina francuskog jezika.

5. Drago, Carlo; Marošević, Katarina; Paragano, Daniele

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF LITERATURE ON REGIONAL DEVELOPMENT AND THE CENTER- PERIPHERY MODEL IN EUROPE// Pravni vjesnik, 39 (2023) 2 ; str. 93-117 . https://doi.org/10.25234/pv/24839

4. Drvenkar, Nataša ; Marošević, Katarina ; Unukić, Ivana

Regional economic transformation – could we learn from central and eastern European countries?// Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 74 (2023) 3 ; str. 361-386. 10.32910/ep.74.3.2

3. Pavković, Anita; Obadić, Alka; Marošević, Katarina (2022). Women in the Workplace, Gender Gap and Aging – Evidence of Gender (in)Equality in Academia and the Financial Sector in the European Union // Economics and Aging: Emerging Issues / Barković Bojanić, Ivana ; Erceg, Aleksandar (ur.).

Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 111-134.

2. Marošević, Katarina; Vukovac, Lorela (2021). INSTITUTIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT – THEORETICAL PERSPECTIVE OF MISSED INSTITUTIONAL SUPPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA // Pravni vjesnik, 37 (2021), 3-4; 201-224 doi:10.25234/pv/12250.

1. Marošević, Katarina (2021). Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, (monografija).

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Chair of Economic Sciences

Telephone :
+385 31 224 567

Office (room):
K-67

Office hours:
Svaki radni dan, 8-16 sati

CV:

Katarina Marošević, PhD is an Associate Professor at the Faculty of Law Osijek, J. J. Strossmayer University in Osijek. After graduation at the Faculty of Economics in Osijek, she worked in company for international crops trade for two years. In 2010 she finished postgraduate specialst study „Organization and management“ at the Faculty of Economics in Osijek. In 2011 she started to work at the Faculty of Law Osijek, Chair of Economic Sciences. As an assistant she has had seminars and lectures in Economic Policy and Political Economy. In 2013 she graduated the Faculty of Science and Education, University of Mostar in Bosnia and Herzegovina. In 2015 she finished her postgraduate doctoral study „Management“ at the Faculty of Economics in Osijek. Her doctoral thesis was on „Human Capital and Regional Development of Republic of Croatia“. In her scientific work she has been interested in regional economy, human capital, economic policy and different questions that can be derrived from mentioned fields. In December of 2016 she became assistant professor and in April of 2022 an Associate Professor. She has participated at more than 20 international conferences and published more than 40 articles. In 2021 she published an scientifical book titled „Regional Development and Imbalances in the Republic of Croatia“.

She was guest professor on several European Universities, in Germany (Hochschule Pforzheim and Institute of Economics and Law at the University of Stuttgart), Spain (Universidad Complutense de Madrid) and Italy (Università degli Studi "Niccolò Cusano", Rome; University of Trieste, Trieste) and from academic year 2022/2023 she is professor at the Fakultät für Wirtschaft und Recht in Pforzheim in Germany, lecturing Doing Business in Germany and EU.

She is fluent in English, German and Italian (C level) and she holds A2 in French.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Graduate Study Programme in Social Work

  • PhD of economic science
  • Fluent in English, German and Italian and in French is A2 level.

5. Drago, Carlo; Marošević, Katarina; Paragano, Daniele

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF LITERATURE ON REGIONAL DEVELOPMENT AND THE CENTER- PERIPHERY MODEL IN EUROPE// Pravni vjesnik, 39 (2023) 2 ; str. 93-117 . https://doi.org/10.25234/pv/24839

4. Drvenkar, Nataša ; Marošević, Katarina ; Unukić, Ivana

Regional economic transformation – could we learn from central and eastern European countries?// Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 74 (2023) 3 ; str. 361-386. 10.32910/ep.74.3.2

3. Pavković, Anita; Obadić, Alka; Marošević, Katarina (2022). Women in the Workplace, Gender Gap and Aging – Evidence of Gender (in)Equality in Academia and the Financial Sector in the European Union // Economics and Aging: Emerging Issues / Barković Bojanić, Ivana ; Erceg, Aleksandar (ur.).

Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 111-134.

2. Marošević, Katarina; Vukovac, Lorela (2021). INSTITUTIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT – THEORETICAL PERSPECTIVE OF MISSED INSTITUTIONAL SUPPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA // Pravni vjesnik, 37 (2021), 3-4; 201-224 doi:10.25234/pv/12250.

1. Marošević, Katarina (2021). Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, (monografija).