Academic Staff

izv.prof.dr.sc. Višnja Lachner

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 500

Lokalni telefon :
579

Ured (prostorija):
-

Termin konzultacija:
ponedjeljkom 11-12 sati

Životopis:

Višnja Lachner rođena je 4. studenog 1985. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju (Srednja škola „Isidor Kršnjavi“) završila je u Našicama. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku upisala je akademske godine 2004./05. Diplomirala je u rujnu akademske godine 2008., diplomom cum laude i uz preporuke.

Tijekom studija dobitnica je brojnih priznanja i nagrada te stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Također, odlukom Fakultetskog vijeća na sjednici održanoj 11. listopada 2007. imenovana je za člana Stegovnog suda iz redova studenata.

Nakon završetka studija, u prosincu 2008. godine zapošljava se kao asistentica na Pravnom fakultetu u Osijeku, na Katedri pravno – povijesnih znanosti, predmet Povijest hrvatskog prava i države. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, smjer Javno pravo i javna uprava, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je u listopadu 2009. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravni položaj i ustroj slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1881. do 1934.“ obranila je 16. lipnja 2015. pod mentorstvom prof.dr.sc. Dalibora Čepule i prof.dr.sc. Ivana Koprića. Trenutno je zaposlena kao viša asistentica (poslijedoktorand) na Katedri pravno-povijesnih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku.

U razdoblju od 14. listopada 2011. do 1. veljače 2012. pristupnica je polaznik Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbe na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od lipnja 2015. do listopada 2016. pristupnica je bila u suradničkom zvanju više asistentice (poslijedoktorandice), a od listopada 2016. do danas u statusu je docentice na Katedri pravne povijesti i rimskog prava Pravnog fakulteta Osijek.

Bila je istraživač na više projekata, aktivni sudionik na više konferencija održanih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno je članica Organizacijskog odbora projekta Pravnog fakulteta u Osijeku „ZaPravo za pravo“ – projekt promicanja vrijednosti koje se izučavaju u okviru pravnih studija.

U svom dosadašnjem znanstvenom djelovanju objavila je više znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima i publikacijama iz područja hrvatske pravne povijesti i europske pravne povijesti te izlagala na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bila je recenzent više desetina znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

 • doktorat iz područja javnog prava i javne uprave
 • timski rad
 • suorganizator konferencija (upravljanje i rukovođenje)
 • sposobnost postavljanja i odabira prioriteta te kritičkog razmišljanja
 • sposobnost izvršavanja zadataka u vrlo kratkom roku
 • sposobnost planiranja i organiziranja izvršavanja postavljenih zadataka u zadanim rokovima

1. Lachner, Višnja; Peres, Zsuzsanna; Vrbošić, Josip: „Legislation referring to Croatia in the Austro- Hungarian Empire after the Hungarian-Croatian compromise of 1868“, u: Timea Drinoczi, Tamara Takacs (ur.), Cross-border and EU legal issues: Hungary-Croatia, Pecs-Osijek, 2011., str. 399-436.

2. Lachner, Višnja; Vrbošić, Josip: „Comparison of modern criminal procedural law from the time of Ivan Mažuranić with applicable Croatian criminal procedural law“, u: Zbornik radova: Institutions of Legal History with special regard to legal culture and history, Publikon, Pecs-Bratislava 2011, str. 275-281.

3. Lachner, Višnja; Peres, Zsuzsanna; Roškar, Jelena; Vrbošić, Josip: „Dissolution of the Austro-Hungarian Empire – reflections on the Croatian and Hungarian statehood and legal status“, u: Drinóczi, Tímea ; Župan, Mirela ; Ercsey, Zsombor ; Vinković, Mario (ur.), Contemporary legal challenges: EU - Hungary – Croatia, Pecs-Osijek, 2012., str. 37-65.

4. Lachner, Višnja; Peres, Zsuzsanna; Vrbošić, Josip: „The genesis and evolution of local governments in Croatia and Hungary during the time of the dualism“, u: Drinoczi, T. et.al.eds.: „Law – regions – development“, Pecs – Osijek, 2013, str. 277-306.

5. Lachner, Višnja: „Institut posvojenja prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području“, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63 (2013.) , 5-6; str. 1165-1186. (prethodno priopćenje)

6. Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Pravno-povijesni kontekst razvoja ideje o europskom identitetu“, u: Zbornik radova "II Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i euroatlanske integracije - trenutni izazovi i perspektive", Tom I, Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću - Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, 2014., str. 207-218. (izvorni znanstveni rad)

7. Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Pravni status Baranje nakon potpisivanja Trianonskog sporazuma“, u: Beli Manastir – od osvita civilzacije do Drugoga svjetskoga rata; Beli Manastir, 2015., str. 267-276.

8. Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Linija Clemenceau i vlastelinstva u graničnoj zoni“, u: Povećalo: časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji (1330-1667) 4-5-6-7, Beli Manastir, 2012., str. 173-185.

9. Lachner, Višnja: „Administrative Justice in the teritory of the Banovina of Croatia“, u: Collection of Papers from the International Scholastic Conference „Bratislava Legal Forum 2013.“ / Mgr. Daniela Čičkánová ; Mgr. Zuzana Illýová ; JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. ;Ondrej Ružička (ur.), Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava and Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava : Bratislava, 2013., str. 1711-1722.

10. Gardaš, Miro; Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Legal Regulation of Trade of Fish, Wine and Salt in the Statutes of Dalmatian Cities in the Medieval Time“, u: Zbornik radova „4th Mediterranean Maritime History Network Conference“, Barcelona, 2014., str. 517-535.

12. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: The impact of the Trianon Treathy on the economic situation of „Belje“ // Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth: 5th International Scientific Symposium / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2016., str. 70-79.

13. Lachner, Višnja: Environmental Challenges and Utilities Management in Town Osijek in the Time of the Rise of "Modern Times" // Economy of eastern Croatia – vision and growth: 6th International Scientific Symposium / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017., str. 647-656.

14. Lachner, Višnja: Legal Aspects of Social Welfare System in Late 19th and Early 20th Century in Town Osijek // Economic and Social Development: 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development "The Legal Challenges of Modern World" / Radić, Željko ; Rončević, Ante ; Yongqiang, Li (ur.). Split: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, etc., 2017. str. 243-252

15. Lachner, Višnja: Legal–historical aspects of criminal regulation of active bribery and corruption in statutory law of the medieval Dalmatian municipalities // Social Change in the Global World: Proceedings of the Fourth International Scientific Conference / Misheva, Kristina ; Ampovska, Marija (ur.)., Shtip, Macedonia: Goce Delcev University in Shtip, Faculty of Law, 2017., str. 135-149

16. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: The Impact of ABGB on Modern Regulation of Institutions of Revocation of Donations in Croatian law // Pomniki prawa na przestrzeni wieków = Monuments of Law over the Centuries / Górski, Kacper ; Pokoja, Jakuba ; Szczepaniak, Damiana ; Szymury, Łukasza (ur.). Krakow: Księgarnia Akademicka, 2017. str. 117-131.

17. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: Problems of the civil servants system in Osijek at the turn of the 19th to the 20th century // Social Changes in the Global World: Proceedings of the 5th International Scientific Conference / Misheva, Kristina ; Ampovska, Marija (ur.). Shtip: Goce Delcev University in Shtip, Faculty of Law, 2018., str. 187-199.

18. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja; Žiha, Nikol: Through legal education towards European Education Area // EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement: EU and comparative law issues and challenges series 2 (ECLIC 2) / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.). Osijek: Faculty of Law, 2018. str. 252-274, doi:10.25234/eclic/7110

19. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja; Žiha, Nikol: Legal Position of Foreigners in Croatian History - Past Lessons for Current Immigration Problems // EU and Member States – Legal and Economic Issues: EU and Comparative Law Issues and Challenges Series 3 (ECLIC 3) / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.). Osijek: Faculty of Law, 2019. str. 145-174, doi:10.25234/eclic/8997

20. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija // Pravni vjesnik, 35 (2019), 2; str. 11-28, doi:10.25234/pv/8191

21. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Legal History of the Development of the Process of Forced Execution of Claims in Croatian Law // New Studies in History and Law / Frenkel, A. D. ; Varga, N. (ur.). Athens: Athens Institute for Education and Research, 2019., str. 103-120

22. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Collection of testamentary notes as an indicator of the economic situation of the inhabitants of the city of Osijek in the period the second half of the 19th century // Region, entrepreneurship, development: 9th international scientific symposium / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, Boris (ur.). Osijek: Faculty of Economics in Osijek, 2020., str. 224-239

23. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Pravno-povijesni prikaz razvoja regulacije instituta izmoljene posudbe u hrvatskom pravu // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 41 (2020), 2; str. 567-586, doi:10.30925/zpfsr.41.2.7

24. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: O temeljima odgovornosti vjerovnika kod besplatnih ugovora u hrvatskom srednjovjekovnom pravu // Zbornik radova Pravnog fakulteta Nis, 59 (2020), 89; str. 205-226, doi:10.5937/zrpfn0-28603

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 500

Telephone Extension :
579

Office (room):
-

Office hours:
every Monday at 11 am until 12 am

Višnja Lachner was born in Slavonski Brod, Coatia on 4th November 1985. She graduated from the Faculty of Law Osijek (J.J. Strossmayer University of Osijek) in 2008. During her college education she was multiple awarded as the best student. After graduation, in December 2008 she started working as young teaching and research assistant at the Faculty of Law Osijek, at the Chair of Legal History. Professional orientation towards Croatian History of Law and State derives from Postgraduate (doctoral) study of Public law and Public Administration at the Faculty of Law in Zagreb. In 2015, she defended her doctoral thesis „Legal status and organization of the Royal Borough of Osijek from 1881 to 1934“. She is currently an Assistant Professor at the Faculty of Law Osijek. She was a researcher on several projects and an active participant in several conferences held in Croatia and abroad. At the Faculty of Law Osijek, she participates in the teaching of History of Croatian Law and State at the Integrated Undergraduate and graduate study and in the Office Management at the Professional Administrative Study Programme. She is fluent in English and German. She is member of the Croatian Institute for Local Government and civil association"Antique Fontis".

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Graduate Study Programme in Social Work

University Undergraduate Study Programme in Social Work

 • PhD in Public law and Public Adminstration
 • team work
 • Management and organization of International scientific conference
 • ability to set and select priorities and think critically
 • ability to perform tasks in a very short time
 • ability to plan and organize the execution of set tasks within the given deadlines

1. Lachner, Višnja; Peres, Zsuzsanna; Vrbošić, Josip: „Legislation referring to Croatia in the Austro- Hungarian Empire after the Hungarian-Croatian compromise of 1868“, u: Timea Drinoczi, Tamara Takacs (ur.), Cross-border and EU legal issues: Hungary-Croatia, Pecs-Osijek, 2011., str. 399-436.

2. Lachner, Višnja; Vrbošić, Josip: „Comparison of modern criminal procedural law from the time of Ivan Mažuranić with applicable Croatian criminal procedural law“, u: Zbornik radova: Institutions of Legal History with special regard to legal culture and history, Publikon, Pecs-Bratislava 2011, str. 275-281.

3. Lachner, Višnja; Peres, Zsuzsanna; Roškar, Jelena; Vrbošić, Josip: „Dissolution of the Austro-Hungarian Empire – reflections on the Croatian and Hungarian statehood and legal status“, u: Drinóczi, Tímea ; Župan, Mirela ; Ercsey, Zsombor ; Vinković, Mario (ur.), Contemporary legal challenges: EU - Hungary – Croatia, Pecs-Osijek, 2012., str. 37-65.

4. Lachner, Višnja; Peres, Zsuzsanna; Vrbošić, Josip: „The genesis and evolution of local governments in Croatia and Hungary during the time of the dualism“, u: Drinoczi, T. et.al.eds.: „Law – regions – development“, Pecs – Osijek, 2013, str. 277-306.

5. Lachner, Višnja: „Institut posvojenja prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području“, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63 (2013.) , 5-6; str. 1165-1186. (prethodno priopćenje)

6. Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Pravno-povijesni kontekst razvoja ideje o europskom identitetu“, u: Zbornik radova "II Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i euroatlanske integracije - trenutni izazovi i perspektive", Tom I, Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću - Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, 2014., str. 207-218. (izvorni znanstveni rad)

7. Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Pravni status Baranje nakon potpisivanja Trianonskog sporazuma“, u: Beli Manastir – od osvita civilzacije do Drugoga svjetskoga rata; Beli Manastir, 2015., str. 267-276.

8. Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Linija Clemenceau i vlastelinstva u graničnoj zoni“, u: Povećalo: časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji (1330-1667) 4-5-6-7, Beli Manastir, 2012., str. 173-185.

9. Lachner, Višnja: „Administrative Justice in the teritory of the Banovina of Croatia“, u: Collection of Papers from the International Scholastic Conference „Bratislava Legal Forum 2013.“ / Mgr. Daniela Čičkánová ; Mgr. Zuzana Illýová ; JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. ;Ondrej Ružička (ur.), Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava and Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava : Bratislava, 2013., str. 1711-1722.

10. Gardaš, Miro; Lachner, Višnja; Roškar, Jelena: „Legal Regulation of Trade of Fish, Wine and Salt in the Statutes of Dalmatian Cities in the Medieval Time“, u: Zbornik radova „4th Mediterranean Maritime History Network Conference“, Barcelona, 2014., str. 517-535.

12. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: The impact of the Trianon Treathy on the economic situation of „Belje“ // Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth: 5th International Scientific Symposium / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2016., str. 70-79.

13. Lachner, Višnja: Environmental Challenges and Utilities Management in Town Osijek in the Time of the Rise of "Modern Times" // Economy of eastern Croatia – vision and growth: 6th International Scientific Symposium / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017., str. 647-656.

14. Lachner, Višnja: Legal Aspects of Social Welfare System in Late 19th and Early 20th Century in Town Osijek // Economic and Social Development: 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development "The Legal Challenges of Modern World" / Radić, Željko ; Rončević, Ante ; Yongqiang, Li (ur.). Split: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, etc., 2017. str. 243-252

15. Lachner, Višnja: Legal–historical aspects of criminal regulation of active bribery and corruption in statutory law of the medieval Dalmatian municipalities // Social Change in the Global World: Proceedings of the Fourth International Scientific Conference / Misheva, Kristina ; Ampovska, Marija (ur.)., Shtip, Macedonia: Goce Delcev University in Shtip, Faculty of Law, 2017., str. 135-149

16. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: The Impact of ABGB on Modern Regulation of Institutions of Revocation of Donations in Croatian law // Pomniki prawa na przestrzeni wieków = Monuments of Law over the Centuries / Górski, Kacper ; Pokoja, Jakuba ; Szczepaniak, Damiana ; Szymury, Łukasza (ur.). Krakow: Księgarnia Akademicka, 2017. str. 117-131.

17. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: Problems of the civil servants system in Osijek at the turn of the 19th to the 20th century // Social Changes in the Global World: Proceedings of the 5th International Scientific Conference / Misheva, Kristina ; Ampovska, Marija (ur.). Shtip: Goce Delcev University in Shtip, Faculty of Law, 2018., str. 187-199.

18. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja; Žiha, Nikol: Through legal education towards European Education Area // EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement: EU and comparative law issues and challenges series 2 (ECLIC 2) / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.). Osijek: Faculty of Law, 2018. str. 252-274, doi:10.25234/eclic/7110

19. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja; Žiha, Nikol: Legal Position of Foreigners in Croatian History - Past Lessons for Current Immigration Problems // EU and Member States – Legal and Economic Issues: EU and Comparative Law Issues and Challenges Series 3 (ECLIC 3) / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.). Osijek: Faculty of Law, 2019. str. 145-174, doi:10.25234/eclic/8997

20. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija // Pravni vjesnik, 35 (2019), 2; str. 11-28, doi:10.25234/pv/8191

21. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Legal History of the Development of the Process of Forced Execution of Claims in Croatian Law // New Studies in History and Law / Frenkel, A. D. ; Varga, N. (ur.). Athens: Athens Institute for Education and Research, 2019., str. 103-120

22. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Collection of testamentary notes as an indicator of the economic situation of the inhabitants of the city of Osijek in the period the second half of the 19th century // Region, entrepreneurship, development: 9th international scientific symposium / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, Boris (ur.). Osijek: Faculty of Economics in Osijek, 2020., str. 224-239

23. Kasap, Jelena; Lachner, Višnja: Pravno-povijesni prikaz razvoja regulacije instituta izmoljene posudbe u hrvatskom pravu // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 41 (2020), 2; str. 567-586, doi:10.30925/zpfsr.41.2.7

24. Lachner, Višnja; Kasap, Jelena: O temeljima odgovornosti vjerovnika kod besplatnih ugovora u hrvatskom srednjovjekovnom pravu // Zbornik radova Pravnog fakulteta Nis, 59 (2020), 89; str. 205-226, doi:10.5937/zrpfn0-28603