Academic Staff

prof.dr.sc. Rajko Odobaša

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra ekonomskih znanosti

Telefon :
+385 91 2245 506

Ured (prostorija):
soba 23/17

Termin konzultacija:
svaki utorak 12-13 sati
svaka srijeda 16-17 sati
online svaki dan putem e-maila rodobasa@pravos.hr

 • -
 • Suradnja Zelene pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek s civilnim društvom, javnom upravom i gospodarskim subjektima.
Životopis:

Dr. sc. Rajko Odobaša, redoviti profesor Pravnog fakulteta Osijek, rođen je 26. studenog 1960. godine u Osijeku. Živi i radi u Osijeku.

Osnovnu školu i gimnaziju je pohađao u Osijeku. Na Pravnom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1984. godine, a iste godine zapošljava se na Pravnom fakultetu u Osijeku kao asistent na predmetu Nauka o upravljanju. Iste godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu upisuje poslijediplomski studij Samoupravljanje i udruženi rad – ekonomski i pravni aspekti, a studij završava 1989. godine nakon što je pod mentorstvom akademika Adolfa Dragičevića izradio i obranio magistarski rad pod naslovom Promjene u strukturi upravljanja kapitalističkim društvom i poduzećem pod utjecajem znanstveno-tehnološke revolucije.

Godine 2005. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku uspješno brani doktorsku disertaciju pod naslovom "Održivi razvoj Hrvatske u uvjetima globalizacijskih gospodarskih procesa s posebnim osvrtom na održivi razvoj Slavonije i Baranje". Rajko Odobaša je na Pravnom fakultetu Osijek od 1984. g. do danas sudjelovao u izvođenju nastave iz sljedećih studijskih predmeta: Nauka o upravljanju, Osnove ekonomske teorije, Politička ekonomija, Ekonomska politika, Ekonomija prava, Okoliš i održivi razvoj, Pravo okoliša, Uredsko poslovanje, Globalna kretanja i društvene nejednakosti. Također je na Odjelu za kulturologiju sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija kulturologije predavao predmet Planiranje kulture. Bio je predavač i na Veleučilištima u Požegi i Vukovaru. U okviru Erasmus+ programa individualne i međunarodne mobilnosti odlaznih i dolaznih studenata i (ne)nastavnog osoblja na intergiranoj preddiplomskoj i diplomskoj razini (su)predaje dobro posjećene predmete Environmental Protection i Political Economy of the EU. Rajko Odobaša sudjeluje i u izvođenju predmeta predviđenih programom poslijediplomski studija na Pravnom fakultetu Osijek i Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava na Pravnom fakultetu u Osijeku predaje predmete Ljudska prava i globalizacija i Problem siromaštva i ljudska prava, te djeluje kao mentor pri izradi završnih specijalističkih radova polaznika studija. Na Sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku predaje izborne predmete Održivi razvoj – pravni aspekti i Pravna zaštita i praćenje kvalitete okoliša. Na Sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom specijalističkom studiju Zaštita prirode i okoliša pristupnik predaje predmet Pravo okoliša, a na Sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Zaštita prirode i okoliša pristupnik je supredavač na predmetu Pravno, gospodarsko i socijalno stajalište zaštite okoliša. Trenutno je voditelj internog fakultetskog znanstveno-istraživačkog projekta „Analiza prehrambene nesigurnosti i ostvarivanje prava na hranu u Hrvatskoj“.

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

 • Doktor znanosti iz ekonomskih znanosti
 • Aktivni znanstveni istraživač
 • Voditelj Zelene pravne klinike PFO
 • Predsjednik Katedre ekonomskih znanosti

1. Odobaša, R. (1999), Održivi razvoj (Sustainable Development) i pokazatelji (mjerenje) postignuća, Pravni vjesnik, br. 3-4/1999., str. 337 - 400, UDK 330.342, izvorni znanstveni rad (a1)

2. Odobaša, R., Vrbošić, J. (2000): Oswald Spenglerova filozofija povijesti i proricanje propasti zapadne kulture: nagovještavaju li procesi današnje gospodarske globalizacije ispunjenje proročanstva?, Pravni vjesnik, br. 1-2/2000., str. 157-184, UDK: 930.1 : 327, pregledni znanstveni rad (a1)

3. Odobaša R. (2011), Uzroci objave osobnih stečajeva u razvijenim zemljama zapadnog kruga, Pravni vjesnik, 27 (2): str. 25-51, 2011., UDK 347.736, izvorni znanstveni rad (a1)

4. Odobaša, R. (2012): «Nova nejednakost» - izvori i štetne posljedice rastuće imovinske i dohodovne nejednakosti, Pravni vjesnik, 28 (2): str. 59-78, 2012., ISSN 0352-5317, UDK 330.59, pregledni znanstveni rad

(a1)

5. Odobaša, R. (2012), Cjeloživotna zaduženost i desocijalizacija najobrazovanijih kao posljedice američkog sustava školarina/upisnina i studentskih zajmova, Pravni vjesnik, 28 (3-4): str. 9-30, 2012, UDK 347.455-057.87(73), 378.14-057.87(73), 336.717.5, izvorni znanstveni rad (a1)

6. Odobaša, R. (2018), Učinci trošarina na zaslađene bezalkoholne napitke na prevenciju i kontrolu pretilosti, Pravni vjesnik, 2018. (a1)

7. Barković, I., Odobaša, R. (2001): Conventional Wisdom of FDI in Transitional Economie Revisited: The Case of the Benetton, S.p.a. in the Osijek-Baranja County, «4th International Conference on Enterprise in Transition» Proceedings – Book of Extended Abstracts, CD-ROM with full papers, Split-Hvar, May 24-26, 2001., str. 225-237 (a1)

8. Odobaša, R (2001): Bez održivog razvoja nema opstanka!, u publikaciji “Lokalna samouprava – hrvatska i nizozemska iskustva” (Lokaal bestuur: ervaringen in Kroatie en Nederland), u Brunčić, D., ed., Hrvatski institut za lokalnu samoupravu i Interkerkelijk Vredesberaad, Nederland, Osijek, 2001., ISBN 953-6918-00-5, UDK 352 (497.5)352 (492), str. 183-192 (a1)

9. Barković, I., Odobaša, R. (2002): The Impact of Structural Adjustment on the Sustainable Development of Transitional Economies – The Case of Croatia, International Conference “An Enterprise Odyssey: Economics and Bussines in the New Millennium 2002.”, Zagreb, Croatia, Jun 27-29th, 2002., str. 85-100 (a1)

10. Perić, R., Odobaša, R. (2003): Economic-Political Measures for Regulation of Unemployment immanent To Global Market, Conference proceedings, Part I, Second International Conference «From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies», Faculty of Economics in Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2003., str. 745-755 (a1)

11. Odobaša, R. (2006), “Bez održivog razvoja nema opstanka!”, u publikaciji “Lokalna samouprava – hrvatska i nizozemska iskustva” (Lokaal bestuur : ervaringen in Kroatie en Nederland), Brunčić, D., ed. drugo izdanje, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu i Interkerkelijk Vredesberaad, Nederland, Osijek, 2006., ISBN 953-6072-34-3, UDK 352.071.2(4)(035), str. 190-198 (a1)

12. Perić R., Odobaša R., Konjić E. (2009): Financial measures and instruments for harmonisation of agriculture for EU accession, u publikaciji Barković, D., Dernoscheg, K-H., Lamza-Maronić, M., Matić, B., Pap, R., Runzheimer, B., Wentzel, D., eds., “Interdisciplinary Management Research V”, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economic in Osijek, Croatia, Hochschule Pforzheim University, Osijek, 2009., ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-061-2, str. 771.-781. (a1)

13. Panovics A., Odobaša R. (2011), Environmental protection related provision in the Hungarian and Croatian constitutions, u publikaciji Drinoczi T., Takacs T., eds., «Cross-border and EU legal issues: Hungary – Croatia», Faculty of Law, Pecs, Faculty of Law, Osijek, Pecs-Osijek, 2011., ISBN 978-963-642-375-9, ISBN 978-953-6072-52-1, str. 521-547 (a1)

14. Odobaša, R. (2012), Crisis Challenges and the EU economic-political stability, u publikaciji Kandžija, V., Kumar, A., eds., «Economic integrations, growth prospects and enlargement», University of Rijeka, Faculty of Economics, Rijeka, 2012., ISBN 978-953-7813-13-0, str. 214-222 (a1)

15. Panovics A., Odobaša R. (2012), Environmental rights in the context of three legal systems – Stepping into the EU legislature’s shoes?, u Drinoczi T., Župan, M., Ercsey, Z., Vinković, M., eds., «Cross-border and EU legal issues: Hungary – Croatia», Faculty of Law Pecs, Faculty of Law Osijek, Pecs-Osijek, 2012., ISBN 978-963-642-472-5, ISBN 978-953-6072-69-9, str. 723-743 (a1)

16. Odobaša R. (2012), Commercialization of Higher Education and Changes in the Management of Public Education Institutions: Examples and Lessons from Anglo-American Universities, u publikaciji Bacher, U., Barković, D., Dernoscheg, K-H., Lamza-Maronić, M., Matić, B., Pap, R., Runzheimer, B., eds., “Interdisciplinary Management Research VIII”, J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Hochschule Pforzheim University, Opatija-Osijek, 2012., ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-105-3, str. 233-246 (a1)

17. Odobaša, R. (2017), Globalization, global transition of dietary patterns and obesity pandemic, u Maloletko, A., Tipurić, D., Cingula, M., eds., Economic and Social Development, 25th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "XVII International Social Congress (ISC-2017)" – Moscow 2017, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation WITH Russian state Social University, University North, Croatia, Faculty of management University of Warsaw, Poland, Moskva, 2017., ISSN 1849-7535, pp. 911-922 (a1)

18. Banjari, I., Odobaša, R. (2018), Poverty and extremes in nutritional status of children, u Bozina Beros, M., Recker, N., Kozina, M., eds., Economic and Social Development, 27 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Roma 2018, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Poland, Rim 2018., ISSN 1849-7535, str. 537-545 (a1)

19. Odobaša, R., Marošević, K. (2018), Negative consequences of global trend of income inequality growth within countries and public policies to increase social equality, u Načinović Braje, I., Jaković, B., Pavić, I., eds., An enterprise Odyssey: managing change to achieve quality development, 9th International Conference, Zagreb, 2018., ISBN-13: 978-953-346-056-7, str. 107-115 (a1)

20. Odobaša, R. (2007), Doprinosi ekonomske i fiskalne decentralizacije ujednačenijem razvoju hrvatskih regija, u Zborniku radova «Lokalna samouprava i decentralizacija», Lauc, Z., ur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Znanstveni skup «Lokalna samouprava i decentralizacija», Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 24. 11. 2006., 2007. , ISBN 978-953-270-017-6, str. 161- 175 (a2)

21. Odobaša, R. (2011), Siromaštvo usred obilja: uzroci i posljedice zaduživanja stanovništva u razvijenim zemljama, u knjizi: Koprek, I., ur., «Siromaštvo i etika: religijska, etička i praktična pitanja», biblioteka MUNUS i znanstveni projekt «Poslovna etika i religijska kultura», Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove i Centar za poslovnu etiku, Zagreb, 2011, ISBN 978-953-231-107-5, str. 33-58 (a2)

22. Odobaša, R., Legčević, J., (2011), Rezultati neoliberalnih reformi visokog obrazovanja: primjer sveučilišta Berkeley i njegove pouke za izmjenu i/ili dopunu bolonjskog sustava obrazovanja u Hrvatskoj, Četvrta interkatedarska konferencija katedri za ekonomsku teoriju i sličnih katedri na fakultetima društvenih znanosti u RH «Uloga teorijske ekonomije u obrazovanju ekonomista, pravnika i politologa: Iskustva i prijedlozi reforme bolonjskog sustava visokoškolskog obrazovanja», 28. i 29. 11. 2011., Zagreb, Ekonomski fakultet u Zagrebu, 2011. (priložena potvrda Katedre za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu da je rad prihvaćen za objavljivanje i recenziran) (a2)

23. Odobaša, R. (2012), The Ambivalence of the EU Agricultural Policy and the Future of Small and Medium-Sized Family Farms in Croatia, Zbornik radova 1.st International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”, Anka Mašek, ur., Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku i HAZU, Osijek, 2012., ISBN 978-953-253-106-0, str. 108-117 (a2)

24. Odobaša, R. (2012), Building of a new european economic and political horizon: the United States of Europe after the European Union?, 2nd International Conference «Economic System of European Union and Accession of the Bosnia and Herzegovina», Vitez, 27-28th September 2012, Bosna i Hercegovina, Vitez University of Travnik, University of Rijeka – Faculty of Economics – Partner in EU Integration Jean Monnet Ad personam Chair, CEDIMES Rijeka, University of Antwerp – Jean Monnet Centre of Excellence, University of Trieste, Institute of Economic Sciences Belgrade, University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences University of Primorska – Faculty of Management, University of Zagreb – Faculty of Economics and Business, University of Osijek – Faculty of Economics, Institute CEDIMES Paris 2012., ISBN 978-9958-641-10-7 (cjeloviti rad objavljen na CD-u, str. 97-110) (a2)

25. Odobaša, R. (2012), Reflection of the EU energy and climate-change policy at the Bosnia and Herzegovina accession to the Union, 2nd International Conference «Economic System of European Union and Accession of the Bosnia and Herzegovina», Vitez, 27-28th September 2012, Bosna i Hercegovina, Vitez University of Travnik, University of Rijeka – Faculty of Economics – Partner in EU Integration Jean Monnet Ad personam Chair, CEDIMES Rijeka, University of Antwerp – Jean Monnet Centre of Excellence, University of Trieste, Institute of Economic Sciences Belgrade, University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences University of Primorska – Faculty of Management, University of Zagreb – Faculty of Economics and Business, University of Osijek – Faculty of Economics, Institute CEDIMES Paris 2012., ISBN 978-9958-641-10-7 (cjeloviti rad objavljen na CD-u, str. 324-336) (a2)

26. Odobaša, R. (2014), Usporedbe globalnih ekonomskih i socijalnih postignuća u keynezijanskom i postkeynezijanskom razdoblju kao polazni temelje izgradnje društva blagostanja u 21. stoljeću, u Cini, V., Borozan, Đ., Ferenčak, I., ur., Konkurentnost, ekonomski rast i blagostanje, zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, ISBN 978-953-253-128-2, 2014., str. 21-30 (a2)

27. Odobaša, R., Banjari, I.(2018), Obesity prevention as an investment in human capital – state and prespectives in eastern Croatia, u Mašek Tonković, A., Crnković, B., eds., 7. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Ekonomski fakultet u Osijeku i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2018., ISSN 1848-9559, str. 360-370 (a2)

28. Boras, I., Odobaša, R. (1994), Osnove ekonomske teorije I, skripta, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1994., str. 316, UDK 330 (a2)

29. Odobaša, R. (1999), Temeljne mjere stabilizacije nacionalnog, regionalnog i lokalnog gospodarstva, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 1999., UDK 338 (497.5), ISBN 953-6072-22-x, str. 58 (a2)

30. Boras, I., Odobaša, R. (1996.), Osnove ekonomske teorije: vodič kroz i oko studija, Pravni fakultet Osijek, 1996. (UDK 378.14(083.85)*331.86*303), str. 91 (a2)

31. Odobaša, R. (1999), Uredsko poslovanje tijela državne uprave Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Osijeku, 1999. (UDK 651.3), str. 78

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Chair of Economic Sciences

Telephone :
+385 91 2245 506

Office (room):
soba 23/17

Office hours:
every Tuesday 12-1pm
every Wednesday 4-5 pm
online every day via e-mail rodobasa@pravos.hr

 • -
 • Cooperation of the Green Legal Clinic of the Osijek Faculty of Law with civil society, public administration and economic entities.
CV:

Rajko Odobaša, Ph.D., full professor at the Faculty of Law in Osijek, was born on November 26, 1960 in Osijek. He attended elementary school and high school in Osijek. He graduated from the Faculty of Law in Osijek in 1984, and in the same year he was employed at the Faculty of Law in Osijek as an assistant in the Science of Management course. In 1989, at the Faculty of Law in Zagreb, he completed the post-graduate study "Self-management and joint work – economic and legal aspects" with the defense of his master's thesis entitled "Changes in the management structure of capitalist society and enterprises under the influence of the scientific and technological revolution". In 2005, at the Faculty of Economics in Osijek, he successfully defended his doctoral dissertation under the title "Sustainable development of Croatia in the conditions of globalizing economic processes with special reference to the sustainable development of Slavonia and Baranja". At the Osijek Faculty of Law, Rajko Odobaša participated in teaching the following study subjects: Management Science, Basics of Economic Theory, Political Economy, Economic Policy, Economics of Law, Environment and Sustainable Development, Environmental Law, Office Operations, Global Trends and Social Inequalities. He was also a lecturer at Polytechnics in Požega and Vukovar. Within the Erasmus+ program of individual and international mobility of outgoing and incoming students and (non)teaching staff at the integrated undergraduate and graduate level, he (co)teaches the well-attended courses Environmental Protection and Political Economy of the EU. Rajko Odobaša also participates in the performance of courses provided for in the postgraduate study program at the Faculty of Law in Osijek and J. J. Strossmayer University in Osijek. At the post-graduate specialist study Human Rights at the Faculty of Law in Osijek, he teaches the subjects Human Rights and Globalization and The Problem of Poverty and Human Rights, and acts as a mentor during the preparation of the final specialist theses of the study participants. At the University postgraduate doctoral studies in the scientific field of social sciences, the scientific field of law at the Faculty of Law in Osijek, he teaches the elective courses Sustainable Development - Legal Aspects and Legal Protection and Environmental Quality Monitoring. At the University postgraduate interdisciplinary specialist study Nature and Environmental Protection, the applicant teaches the course Environmental Law, and at the University postgraduate interdisciplinary doctoral study Nature and Environmental Protection, the applicant is a co-lecturer on the course Legal, economic and social viewpoint of environmental protection. He is currently the head of the internal faculty scientific research project "Analysis of food insecurity and realization of the right to food in Croatia".

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

University Graduate Study Programme in Social Work

 • Doctor of Science in Economic Sciences
 • Active scientific researcher
 • Head of the Green Legal Clinic PFO
 • President of the Department of Economic Sciences

1. Odobaša, R. (1999), Održivi razvoj (Sustainable Development) i pokazatelji (mjerenje) postignuća, Pravni vjesnik, br. 3-4/1999., str. 337 - 400, UDK 330.342, izvorni znanstveni rad (a1)

2. Odobaša, R., Vrbošić, J. (2000): Oswald Spenglerova filozofija povijesti i proricanje propasti zapadne kulture: nagovještavaju li procesi današnje gospodarske globalizacije ispunjenje proročanstva?, Pravni vjesnik, br. 1-2/2000., str. 157-184, UDK: 930.1 : 327, pregledni znanstveni rad (a1)

3. Odobaša R. (2011), Uzroci objave osobnih stečajeva u razvijenim zemljama zapadnog kruga, Pravni vjesnik, 27 (2): str. 25-51, 2011., UDK 347.736, izvorni znanstveni rad (a1)

4. Odobaša, R. (2012): «Nova nejednakost» - izvori i štetne posljedice rastuće imovinske i dohodovne nejednakosti, Pravni vjesnik, 28 (2): str. 59-78, 2012., ISSN 0352-5317, UDK 330.59, pregledni znanstveni rad

(a1)

5. Odobaša, R. (2012), Cjeloživotna zaduženost i desocijalizacija najobrazovanijih kao posljedice američkog sustava školarina/upisnina i studentskih zajmova, Pravni vjesnik, 28 (3-4): str. 9-30, 2012, UDK 347.455-057.87(73), 378.14-057.87(73), 336.717.5, izvorni znanstveni rad (a1)

6. Odobaša, R. (2018), Učinci trošarina na zaslađene bezalkoholne napitke na prevenciju i kontrolu pretilosti, Pravni vjesnik, 2018. (a1)

7. Barković, I., Odobaša, R. (2001): Conventional Wisdom of FDI in Transitional Economie Revisited: The Case of the Benetton, S.p.a. in the Osijek-Baranja County, «4th International Conference on Enterprise in Transition» Proceedings – Book of Extended Abstracts, CD-ROM with full papers, Split-Hvar, May 24-26, 2001., str. 225-237 (a1)

8. Odobaša, R (2001): Bez održivog razvoja nema opstanka!, u publikaciji “Lokalna samouprava – hrvatska i nizozemska iskustva” (Lokaal bestuur: ervaringen in Kroatie en Nederland), u Brunčić, D., ed., Hrvatski institut za lokalnu samoupravu i Interkerkelijk Vredesberaad, Nederland, Osijek, 2001., ISBN 953-6918-00-5, UDK 352 (497.5)352 (492), str. 183-192 (a1)

9. Barković, I., Odobaša, R. (2002): The Impact of Structural Adjustment on the Sustainable Development of Transitional Economies – The Case of Croatia, International Conference “An Enterprise Odyssey: Economics and Bussines in the New Millennium 2002.”, Zagreb, Croatia, Jun 27-29th, 2002., str. 85-100 (a1)

10. Perić, R., Odobaša, R. (2003): Economic-Political Measures for Regulation of Unemployment immanent To Global Market, Conference proceedings, Part I, Second International Conference «From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies», Faculty of Economics in Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2003., str. 745-755 (a1)

11. Odobaša, R. (2006), “Bez održivog razvoja nema opstanka!”, u publikaciji “Lokalna samouprava – hrvatska i nizozemska iskustva” (Lokaal bestuur : ervaringen in Kroatie en Nederland), Brunčić, D., ed. drugo izdanje, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu i Interkerkelijk Vredesberaad, Nederland, Osijek, 2006., ISBN 953-6072-34-3, UDK 352.071.2(4)(035), str. 190-198 (a1)

12. Perić R., Odobaša R., Konjić E. (2009): Financial measures and instruments for harmonisation of agriculture for EU accession, u publikaciji Barković, D., Dernoscheg, K-H., Lamza-Maronić, M., Matić, B., Pap, R., Runzheimer, B., Wentzel, D., eds., “Interdisciplinary Management Research V”, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economic in Osijek, Croatia, Hochschule Pforzheim University, Osijek, 2009., ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-061-2, str. 771.-781. (a1)

13. Panovics A., Odobaša R. (2011), Environmental protection related provision in the Hungarian and Croatian constitutions, u publikaciji Drinoczi T., Takacs T., eds., «Cross-border and EU legal issues: Hungary – Croatia», Faculty of Law, Pecs, Faculty of Law, Osijek, Pecs-Osijek, 2011., ISBN 978-963-642-375-9, ISBN 978-953-6072-52-1, str. 521-547 (a1)

14. Odobaša, R. (2012), Crisis Challenges and the EU economic-political stability, u publikaciji Kandžija, V., Kumar, A., eds., «Economic integrations, growth prospects and enlargement», University of Rijeka, Faculty of Economics, Rijeka, 2012., ISBN 978-953-7813-13-0, str. 214-222 (a1)

15. Panovics A., Odobaša R. (2012), Environmental rights in the context of three legal systems – Stepping into the EU legislature’s shoes?, u Drinoczi T., Župan, M., Ercsey, Z., Vinković, M., eds., «Cross-border and EU legal issues: Hungary – Croatia», Faculty of Law Pecs, Faculty of Law Osijek, Pecs-Osijek, 2012., ISBN 978-963-642-472-5, ISBN 978-953-6072-69-9, str. 723-743 (a1)

16. Odobaša R. (2012), Commercialization of Higher Education and Changes in the Management of Public Education Institutions: Examples and Lessons from Anglo-American Universities, u publikaciji Bacher, U., Barković, D., Dernoscheg, K-H., Lamza-Maronić, M., Matić, B., Pap, R., Runzheimer, B., eds., “Interdisciplinary Management Research VIII”, J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Hochschule Pforzheim University, Opatija-Osijek, 2012., ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-105-3, str. 233-246 (a1)

17. Odobaša, R. (2017), Globalization, global transition of dietary patterns and obesity pandemic, u Maloletko, A., Tipurić, D., Cingula, M., eds., Economic and Social Development, 25th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "XVII International Social Congress (ISC-2017)" – Moscow 2017, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation WITH Russian state Social University, University North, Croatia, Faculty of management University of Warsaw, Poland, Moskva, 2017., ISSN 1849-7535, pp. 911-922 (a1)

18. Banjari, I., Odobaša, R. (2018), Poverty and extremes in nutritional status of children, u Bozina Beros, M., Recker, N., Kozina, M., eds., Economic and Social Development, 27 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Roma 2018, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Poland, Rim 2018., ISSN 1849-7535, str. 537-545 (a1)

19. Odobaša, R., Marošević, K. (2018), Negative consequences of global trend of income inequality growth within countries and public policies to increase social equality, u Načinović Braje, I., Jaković, B., Pavić, I., eds., An enterprise Odyssey: managing change to achieve quality development, 9th International Conference, Zagreb, 2018., ISBN-13: 978-953-346-056-7, str. 107-115 (a1)

20. Odobaša, R. (2007), Doprinosi ekonomske i fiskalne decentralizacije ujednačenijem razvoju hrvatskih regija, u Zborniku radova «Lokalna samouprava i decentralizacija», Lauc, Z., ur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Znanstveni skup «Lokalna samouprava i decentralizacija», Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 24. 11. 2006., 2007. , ISBN 978-953-270-017-6, str. 161- 175 (a2)

21. Odobaša, R. (2011), Siromaštvo usred obilja: uzroci i posljedice zaduživanja stanovništva u razvijenim zemljama, u knjizi: Koprek, I., ur., «Siromaštvo i etika: religijska, etička i praktična pitanja», biblioteka MUNUS i znanstveni projekt «Poslovna etika i religijska kultura», Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove i Centar za poslovnu etiku, Zagreb, 2011, ISBN 978-953-231-107-5, str. 33-58 (a2)

22. Odobaša, R., Legčević, J., (2011), Rezultati neoliberalnih reformi visokog obrazovanja: primjer sveučilišta Berkeley i njegove pouke za izmjenu i/ili dopunu bolonjskog sustava obrazovanja u Hrvatskoj, Četvrta interkatedarska konferencija katedri za ekonomsku teoriju i sličnih katedri na fakultetima društvenih znanosti u RH «Uloga teorijske ekonomije u obrazovanju ekonomista, pravnika i politologa: Iskustva i prijedlozi reforme bolonjskog sustava visokoškolskog obrazovanja», 28. i 29. 11. 2011., Zagreb, Ekonomski fakultet u Zagrebu, 2011. (priložena potvrda Katedre za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu da je rad prihvaćen za objavljivanje i recenziran) (a2)

23. Odobaša, R. (2012), The Ambivalence of the EU Agricultural Policy and the Future of Small and Medium-Sized Family Farms in Croatia, Zbornik radova 1.st International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”, Anka Mašek, ur., Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku i HAZU, Osijek, 2012., ISBN 978-953-253-106-0, str. 108-117 (a2)

24. Odobaša, R. (2012), Building of a new european economic and political horizon: the United States of Europe after the European Union?, 2nd International Conference «Economic System of European Union and Accession of the Bosnia and Herzegovina», Vitez, 27-28th September 2012, Bosna i Hercegovina, Vitez University of Travnik, University of Rijeka – Faculty of Economics – Partner in EU Integration Jean Monnet Ad personam Chair, CEDIMES Rijeka, University of Antwerp – Jean Monnet Centre of Excellence, University of Trieste, Institute of Economic Sciences Belgrade, University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences University of Primorska – Faculty of Management, University of Zagreb – Faculty of Economics and Business, University of Osijek – Faculty of Economics, Institute CEDIMES Paris 2012., ISBN 978-9958-641-10-7 (cjeloviti rad objavljen na CD-u, str. 97-110) (a2)

25. Odobaša, R. (2012), Reflection of the EU energy and climate-change policy at the Bosnia and Herzegovina accession to the Union, 2nd International Conference «Economic System of European Union and Accession of the Bosnia and Herzegovina», Vitez, 27-28th September 2012, Bosna i Hercegovina, Vitez University of Travnik, University of Rijeka – Faculty of Economics – Partner in EU Integration Jean Monnet Ad personam Chair, CEDIMES Rijeka, University of Antwerp – Jean Monnet Centre of Excellence, University of Trieste, Institute of Economic Sciences Belgrade, University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences University of Primorska – Faculty of Management, University of Zagreb – Faculty of Economics and Business, University of Osijek – Faculty of Economics, Institute CEDIMES Paris 2012., ISBN 978-9958-641-10-7 (cjeloviti rad objavljen na CD-u, str. 324-336) (a2)

26. Odobaša, R. (2014), Usporedbe globalnih ekonomskih i socijalnih postignuća u keynezijanskom i postkeynezijanskom razdoblju kao polazni temelje izgradnje društva blagostanja u 21. stoljeću, u Cini, V., Borozan, Đ., Ferenčak, I., ur., Konkurentnost, ekonomski rast i blagostanje, zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, ISBN 978-953-253-128-2, 2014., str. 21-30 (a2)

27. Odobaša, R., Banjari, I.(2018), Obesity prevention as an investment in human capital – state and prespectives in eastern Croatia, u Mašek Tonković, A., Crnković, B., eds., 7. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Ekonomski fakultet u Osijeku i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2018., ISSN 1848-9559, str. 360-370 (a2)

28. Boras, I., Odobaša, R. (1994), Osnove ekonomske teorije I, skripta, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1994., str. 316, UDK 330 (a2)

29. Odobaša, R. (1999), Temeljne mjere stabilizacije nacionalnog, regionalnog i lokalnog gospodarstva, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 1999., UDK 338 (497.5), ISBN 953-6072-22-x, str. 58 (a2)

30. Boras, I., Odobaša, R. (1996.), Osnove ekonomske teorije: vodič kroz i oko studija, Pravni fakultet Osijek, 1996. (UDK 378.14(083.85)*331.86*303), str. 91 (a2)

31. Odobaša, R. (1999), Uredsko poslovanje tijela državne uprave Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Osijeku, 1999. (UDK 651.3), str. 78