Academic Staff

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra kaznenopravnih znanosti

Telefon :
+385 31 224 581

Ured (prostorija):
9/17

Termin konzultacija:
Ponedjeljkom 11-13 sati

Životopis:

Rođen 12. studenog 1976. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Pravni fakultet u Osijeku upisao 1995. godine. Tijekom studija bio je stipendista Sveučilišta J.J.Strossmayera, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Vlade Južnog Tirola. Diplomirao je 2000. godine, kao jedan od najboljih studenata svoje generacije, te se na istom fakultetu zaposlio 2001. godine, najprije kao znanstveni novak, a zatim kao asistent za predmet Kazneno procesno pravo.

Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu završio 2006. godine stekavši akademski stupanj magistra znanosti.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Neprava obnova kaznenog postupka" obranio 2010. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Stručni diplomski studij Javna uprava

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić, Zoran Vinković, Pretrial risk assessment instruments in the US criminal justice system - what lessons can be learned for the European Union // International Journal of Law and Information Technology, 30 (2022), 1; 1-22

Zvonimir Tomičić, Igor Vuletić, Reflections on the punishment of life imprisonment: A relic of the past or a necessary social response to the most sever forms of criminality? // Liber amicorum Viorel Pasca 70: Reforming the reform of criminal legislation / Bercea, Lucian (ur.).

Bukurešt, Rumunjska: Universul Juridic, 2021. str. 88-100

Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić, Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2020.

Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer, Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka, u: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. Mirela Župan), Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2019., str. 183-208.

Zvonimir Tomičić, Vladimir Horvat, Zaokret kaznene politike i suvremeni zatvorski sustav u Nizozemskoj, Pravni vjesnik, 34 (2018), str. 125-145.

Igor Vuletić, Zvonimir Tomičić, The Problem of Disparity in Sentencing: A Comparative Insight and What Can Be Done to Make Sentencing More Uniform // Journal of Eastern-European criminal law, 2017 (2017), 2; 133-144

Zvonimir Tomičić, Procesni položaj djeteta svjedoka u hrvatskom kaznenom postupku // Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja / Stevanović, Ivana (ur.), Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2015. str. 143-155

Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Nagodbe stranaka u kaznenom postupku – dostignuća i perspektive, Pravni vjesnik, br. 3-4/2012, Osijek, 2012., str. 147-188.

Zvonimir Tomičić, Neprava obnova kaznenog postupka, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011., (str. VIII + 244).

Zvonimir Tomičić, Iločki statut i njegova kaznenopravna regulacija, Kaznenopravno – kriminološka biblioteka „Vladimir Bayer“, Zagreb, 2006. (str. IX + 157).

Zvonimir Tomičić, Utjecaj optuženikova očitovanja o krivnji na tijek i ishod glavne rasprave, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1/2005, Zagreb, 2005, str. 13-31.

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Chair of Criminal Law Sciences

Telephone :
+385 31 224 581

Office (room):
9/17

Office hours:
-

CV:

Zvonimir Tomičić graduated at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek in 2000. In September 2001, he started working as a teaching assistant at the Department of Criminal Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek. He obtained M.A. by finishing Post-graduate Study of Criminal Law at the University of Zagreb, Faculty of Law, under academician Prof. dr. sc. Davor Krapac. He obtained his PhD at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek in 2010 under Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović. Since 2013, he has been employed as assistant professor at the Department of Criminal Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek. His main research interests are in the field of Criminal Procedural Law.

He is the author of two scientific monographies and author and co-author of several papers in the field of Criminal Procedural Law, Criminal Executive Law, and protection of rights and position of children within the criminal procedure.

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

University Graduate Study Programme in Social Work

Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić, Zoran Vinković, Pretrial risk assessment instruments in the US criminal justice system - what lessons can be learned for the European Union // International Journal of Law and Information Technology, 30 (2022), 1; 1-22

Zvonimir Tomičić, Igor Vuletić, Reflections on the punishment of life imprisonment: A relic of the past or a necessary social response to the most sever forms of criminality? // Liber amicorum Viorel Pasca 70: Reforming the reform of criminal legislation / Bercea, Lucian (ur.).

Bukurešt, Rumunjska: Universul Juridic, 2021. str. 88-100

Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić, Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2020.

Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer, Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka, u: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. Mirela Župan), Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2019., str. 183-208.

Zvonimir Tomičić, Vladimir Horvat, Zaokret kaznene politike i suvremeni zatvorski sustav u Nizozemskoj, Pravni vjesnik, 34 (2018), str. 125-145.

Igor Vuletić, Zvonimir Tomičić, The Problem of Disparity in Sentencing: A Comparative Insight and What Can Be Done to Make Sentencing More Uniform // Journal of Eastern-European criminal law, 2017 (2017), 2; 133-144

Zvonimir Tomičić, Procesni položaj djeteta svjedoka u hrvatskom kaznenom postupku // Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja / Stevanović, Ivana (ur.), Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2015. str. 143-155

Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Nagodbe stranaka u kaznenom postupku – dostignuća i perspektive, Pravni vjesnik, br. 3-4/2012, Osijek, 2012., str. 147-188.

Zvonimir Tomičić, Neprava obnova kaznenog postupka, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011., (str. VIII + 244).

Zvonimir Tomičić, Iločki statut i njegova kaznenopravna regulacija, Kaznenopravno – kriminološka biblioteka „Vladimir Bayer“, Zagreb, 2006. (str. IX + 157).

Zvonimir Tomičić, Utjecaj optuženikova očitovanja o krivnji na tijek i ishod glavne rasprave, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1/2005, Zagreb, 2005, str. 13-31.