Misija i vizija


MISIJA

Misija je Fakulteta dostizanje izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom i nastavnom procesu s ciljem sustavnoga razvijanja i unaprjeđivanja djelatnosti svih ustrojbenih jedinica te cjeloživotnom učenju koje osigurava studentima stjecanje znanja i vještina primjerenih izazovima suvremenoga društva.

Nadalje, glavni cilj Fakulteta je osiguravanje kreiranja znanja putem istraživanja i obrazovanja kompetentnih stručnjaka u području prava i javne uprave, koji će uspješno, etično i moralno odgovarati na suvremene pravne i društvene izazove, podižući  ukupnu kvalitetu visokoškolskog obrazovanja u lokalnom, nacionalnom i  europskom okruženju.

VIZIJA

Vizija Fakulteta jest postati utjecajna visokoobrazovna ustanova, prepoznatljiva kao društveno odgovorna organizacija koja pruža vrhunsko obrazovanje i vrhunska istraživanja te unaprjeđuje znanje, pravdu i javno dobro u državi i svijetu.