ELSA Osijek

Europska udruga studenata prava (ELSA) međunarodna je neovisna, nepolitička i neprofitna organizacija koju vode studenti pravnih fakulteta. ELSA pruža svojim članovima razvoj svojih postojećih vještina i stjecanje novih, kroz širok izbor aktivnosti i projekata koje udruga nudi.

Ciljevi ELSA-e su razvoj, promicanje i unapređenje znanja i komunikacije među studentima prava i mladim pravnicima. ELSA teži pravednom svijetu u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna raznolikost, u svrhu  doprinosa pravnom obrazovanju, razvoju međusobnog razumijevanja i promicanja društvene odgovornosti studenata prava i mladih pravnika.

„A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.“

U Hrvatskoj jesu četiri ELSA-e, koliko i Pravnih fakulteta, a to su ELSA Osijek, ELSA Rijeka, ELSA Split i ELSA Zagreb. ELSA Osijek je osnovana 1992. godine, te je dio ELSA-e Croatia i ELSA-e International.

ELSA Osijek trenutno djeluje kroz sedam sektora. Trenutni članovi Upravnog odbora ELSA-e Osijek su:

  • Danijel Pinkava predsjednik
  • Ivan Stanković tajnik
  • Tena Babićblagajnica
  • Klara Lukačević dopredsjednica za profesionalni razvoj
  • Lucija Ćurić – dopredsjednica za akademske aktivnosti
  • Lana Babić vršiteljica dužnosti dopredsjednice za seminare i konferencije
  • Mario Ćorić dopredsjednik za marketing

Temeljni dokumenti udruge su Statut i Poslovnik o radu upravnog odbora:

ELSA nastoji obogatiti studentski život na fakultetu te poboljšati standard studenata Pravnog fakulteta Osijek te sukladno time provodi razne projekte i aktivnosti. Možemo spomenuti neke od njih kao što su stručne prakse na Županijskom i Trgovačkom sudu u Osijeku, institucionalni posjeti, konferencije, study case radionice itd.

Za više informacija pratite naše društvene mreže kako bi ste o svemu bili pravovremeno obaviješteni.

Instagram – @elsa_osijek, https://www.instagram.com/elsa_osijek/
Facebook – ELSA Osijek, https://www.facebook.com/elsa.osijek.hr/
LinkedIn – ELSA Osijek, https://hr.linkedin.com/in/elsa-osijek

Ukoliko se želite obratiti nekom od članova odbora možete to učiniti putem slijedećih e-mail adresa.