Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

II. semestar

PREDMET NOSITELJ P V S ECTS
OBVEZNI PREDMETI 1. Trgovačko (ugovorno) pravo – odabrane teme Doc. dr. sc. Lidija Šimunović 20 0 0 7
2. Insolvencijski i likvidacijski postupci Doc. dr. sc. Lidija Šimunović

Gostujući predavači:

Mr. sc. Igor Periša

Mr. sc. Boris Vuković

20 0 0 7
IZBORNI PREDMETI 3. Pravo upravljanja ljudskim potencijalima Prof. dr. sc. Mario Vinković 16 0 0 6
4. Arbitraža u trgovačkim sporovima Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić

Gost predavač:

Dalibor Valinčić

16 0 0 6
5. Mirenje u trgovačkim sporovima Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić

Gost predavač:

Dr. sc. Srđan Šimac

16 0 0 6
6. Međunarodno privatno pravo trgovačkih ugovora  Prof. dr. sc. Mirela Župan 16 0 0 6
7. Procesnopravni aspekti upravnog postupka i spora Prof. dr. sc. Boris Ljubanović

Gost predavač:

Božo Horvat

16 0 0 6
8. Strateški menadžment Prof. dr. sc. Sunčica Oberman-Peterka 16 0 0 6
9. RADIONICA1: Pravo trgovačkih transakcija: Pravni lijekovi u trgovačkim sporovima Doc. dr. sc. Lidija Šimunović

Gostujući predavači:

Goranka Barać Ručević

Mr. sc. Igor Periša

10 0 0 4
10. RADIONICA2: Korporativno upravljanje u javnom i privatnom sektoru Prof. dr. sc. Boris Crnković

Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović

10 0 0 4

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI

U drugom semestru Studijskim programom predviđa se polaganje dva obvezna kolegija, u pogledu izbornih kolegija studenti mogu odabrati bilo koja dva od ponuđenih kolegija.

Na svim navedenim, obveznim i izbornim kolegijima, elaboratom je predviđeno sudjelovanje gostujućih predavača, isključivo uglednih stručnjaka iz prakse (sudaca Vrhovnog suda, poreznih savjetnika, javnih bilježnika) koji će svojim stručnim znanjima i kompetencijama osigurati potrebiti balans između teorijske i praktične nastave.

RADIONICE

Pored obveznih i izbornih kolegija, polaznici studija u prvom semestru biraju i pohađaju jednu od dvije ponuđene radionice. U okviru navedenih radionica naglasak će biti na stjecanju i unapređenju isključivo praktičnih znanja i kompetencija (ekonomskih i pravnih). Polaznici će analizirati probleme iz prakse, poslovnu dokumentaciju trgovačkih društava, sudske odluke ili druge vrste akata kako bi po završetku studija bili u stanju i sami kritički analizirati i rješavati konkretne probleme iz prakse.

UVJETI ZA UPIS STUDENTA U SLJEDEĆI SEMESTAR

Polaznik ovjerava semestar i upisuje sljedeći semestar ako su mu svi nastavnici svojim potpisom u indeksu ovjerili uredno izvršenje obveza propisanih studijskim programom iz svih predmeta tijekom semestra. Za upis u sljedeći semestar ne traži se da su položeni ispiti iz prethodnog semestra.