Pravnici lingvisti

Katedra stranih jezika Pravnoga fakulteta u Osijeku od 2012/2013. godine organizira i provodi Program cjeloživotnog obrazovanja za pravnike-lingviste. Program je namijenjen diplomiranim pravnicma i apsolventima prava i svrha mu je usavršiti njihova znanja i prijevodne vještine u okviru engleskoga i njemačkoga jezika pravne struke te im omogućiti stjecanje osnovnih znanja i vještina komunikacije na francuskom jeziku, i na taj način osnažiti njihovu konkurentnost na tržištu rada kako Hrvatske, tako i Europske Unije.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvorila se potreba za novim profilom djelatnika koji će se moći zaposliti u institucijama EU. Riječ je poglavito o pravnicima lingvistima, zatim prevoditeljima i drugim službenicima s izvrsnim znanjem stranih jezika.  U medijima i na internet-stranicama Europske komisije navodi se potreba za zapošljavanjem djelatnika iz Hrvatske, odnosno pravnih i jezičnih stručnjaka koji dobro vladaju hrvatskim jezikom. Uvjeti koje Europska komisija postavlja za zapošljavanje hrvatskih pravnika lingvista u EU su diploma jednoga od pravnih fakulteta  u Republici Hrvatskoj, dobro poznavanje prava i institucija EU, izvrsno znanje hrvatskoga jezika i vrlo dobro poznavanje barem dva službena jezika Europske unije, poglavito engleskoga, njemačkoga i francuskoga.

Kako bismo osnažili kompetencije pravnika i njihovu konkurentnost na tržištu rada kako u Hrvatskoj tako i na području cijele Europske unije, na Pravnom fakultetu u Osijeku nastavljamo s provedbom Programa cjeloživotnog obrazovanja za pravnike-lingviste. Edukaciju provode iskusni profesori stranih jezika, hrvatskoga jezika i Europskog prava. Ciljnu skupinu polaznika čine diplomirani pravnici, upravni pravnici ili studenti viših godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava te apsolventi Stručnog studija koji dobro vladaju engleskim i njemačkim jezikom, a koji žele raditi kao pravnici-lingvisti, javni službenici ili administratori u institucijama EU-a ili u odvjetničkim uredima ili tvrtkama u Republici Hrvatskoj koje su orijentirane na izvoz i međunarodne poslovne kontakte. Program mogu upisati i apsolventi Engleskog jezika i književnosti i/ili Njemačkog jezika i književnosti koji žele usvojiti znanje jezika pravne struke i naučiti osnove Europskoga prava, kao i oni koji su diplomirali na navedenim studijima.

Iznimno ove godine, zahvaljujući projektu Jean Monnet Module LEULEX, koji dijelom pokriva i sadržaje ovoga Programa edukacije za pravnike-lingviste, školarina je sufinancirana od strane Europske komisije i umjesto 3.690,00 kn iznosi samo 1.000,00 kn (plativo u 2 rate). Program je akreditiran od strane Senata Sveučilišta J. J. Strossmayera i nosi 18 ECTS bodova. Preduvjet je za pohađanje Programa je izvrsno poznavanje engleskoga i dobro poznavanje njemačkoga jezika. Edukacija traje 10 tjedana (petkom i subotom), a započinje u studenom 2022.

Ovim programom edukacije, koji je odobrio Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i koji je izrađen uz konzultacije s pravnicima-lingvistima iz Vijeća EU, polaznici će steći uvid u problematiku pravnoga prevođenja i redakture pravnih tekstova, usvojiti osnove francuskoga jezika, steći znanja i vještine potrebne za prevođenje pravnih tekstova s engleskoga i njemačkoga jezika na hrvatski jezik te utvrditi stečena znanja o pravu i institucijama EU. Po završenom Programu polaznici će dobiti ovjereni certifikat s popisom obrazovnih sadržaja i postignutih ECTS bodova.

POZIVAMO VAS DA ISKORISTITE JEDINSTVENU PRILIKU: Utvrdite svoje znanje engleskoga ili njemačkoga jezika pravne struke i prava Europske unije, i naučite francuski jezik za samo 1000,00 kn!

Sadržaj Programa cjeloživotnog obrazovanja za pravnike-lingviste

NAZIV KOLEGIJA NOSITELJ KOLEGIJA Broj sati Vrsta nastave Status

predm.*

ECTS Provjera znanja
MODUL OBVEZNIH       KOLEGIJA
Uvod u prevođ. pravnih tekstova i pravnu terminologiju EU Izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić 15 P Obv. 3 ISPIT

(usmeni)

Hrvatski jezik za prevoditelje Izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota 20 V Obv. ISPIT

(pismeni)

Pravo Europske unije za pravnike-lingviste Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević/ izv. prof. dr. sc. Dunja Duić 15 P Obv. 3
ISPIT

(usmeni)

Prevođenje pravnih tekstova– Francuski jezik                        Vesna Poljak, prof. 20 V Obv. 3 PISANI

PRIJEVOD

Vokabular EU i online jezični alati Željko Rišner, prof. 10 V Obv. 2 PISANI

PRIJEVOD

MODUL ENGLESKOGA JEZIKA (Engl. SJ 1) NOSITELJ KOLEGIJA Br. sati Vrsta nastave Status

predm

ECTS Provjera znanja
Prevođenje pravnih tekstova – Engl. SJ 1 Željko Rišner, prof. 20 V Izb. 2 PISANI

PRIJEVOD

Prevođenje pravnih tekstova – Njem. SJ 2 Doc.dr.sc. Dubravka Papa 20 V Izb. 2 PISANI PRIJEVOD
MODUL NJEMAČKOGA JEZIKA (Njem. SJ 1) NOSITELJ KOLEGIJA Br. sati Vrsta nastave Status

Predm.

ECTS Provjera znanja
Prevođenje pravnih tekstova – Njem. SJ 1 Izv. prof. Ljubica Kordić 20 V Izb. 2 PISANI

PRIJEVOD

Prevođenje pravnih tekstova – Njem. SJ 2 Doc.dr.sc. Dubravka Papa 20 V Izb. 2 PISANI PRIJEVOD

Mjesto održavanja:
Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Vrijeme održavanja:
studeni 2022. – ožujak 2023.
(petkom popodne i subotom dopodne)

Početak programa:
studeni 2022.

Voditeljica programa:
izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić

Školarina:
1.000,0 kn,
plativo u 2 rate

Rok za prijave:
Prijave se mogu slati do 2. studenog 2022.
na adresu: kljubica@pravos.hr i
ivklaric@pravos.hr