Knjižnica

O nama

Knjižnica Pravnoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je započela s radom 1973. godine u okviru Studija prava pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Osnivačkim aktom 10. rujna 1975. Pravni fakultet postaje samostalna institucija sa svim ustrojbenim jedinicama, pa tako i knjižnicom.

Od male prostorije (danas dio studentske službe u prizemlju), kvalitetnom i kvantitetnom izgradnjom fonda u skladu sa zahtjevima korisnika, sve se više proširivala i od skromnog knjižničnog fonda postala moderna visokoškolska knjižnica smještena u današnjim prostorima. Potpisivanjem Ugovora s Europskom komisijom 2014. godine Fakultet dobiva status  Europskog dokumentacijskog centra, koji je integrirani dio Knjižnice.

Knjižnica je smještena u prizemlju zgrade Fakulteta, u Ulici Stjepana Radića 13 i zauzima prostor od 410 m2 unutar kojega je nastavnička i studentska čitaonica, Europski dokumentacijski centar, posudbeni odjel, ured voditeljice i spremišni prostor za knjige, časopise i ostalu građu. Adekvatno opremljen spremišni prostor i ostali prostori imaju ukupno oko 1300 metara polica za smještaj knjižnične građe.

Knjižnično poslovanje se u potpunosti prilagodilo, prati i primjenjuje informacijsko- komunikacijske promjene kako bi što racionalnije i djelotvornije odgovorili izazovima koji se od knjižnice i knjižničnog osoblja očekuje. Knjižnični fond u cijelosti je kompjuteriziran i dio je Integriranog knjižničnog informacijskog sustava CROLIST te je kao takav dio sveučilišnog knjižničnog sustava. Knjižnica uspješno i kontinuirano surađuje s drugim knjižnicama, osobito s pravnim i srodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i regiji koja se ostvaruje kroz razmjenu informacija,  međuknjižničnu posudbu, razmjenu i darove pravne, stručne i znanstvene literature. Knjižnica je član Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe (SEALL).

Svi knjižnični djelatnici članovi su Društva knjižničara Slavonije i Baranje i Hrvatskog knjižničarskog društva. Knjižnične djelatnice uključene su kroz članstvo u rad stručnih komisija Hrvatskog knjižničarskog društva, poput Komisije za pravne i srodne knjižnice i Komisije za državne informacije i službene publikacije.

Voditeljica knjižnice

  • Ljiljana Siber, knjižn. savjetnica, mag. bibl., mag. iur.
  • e-mail: ljsiber@pravos.hr
  • tel: +385 31 224 522

Knjižnični odbor

  • Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša, predsjednik knjižničnog odbora
  • e-mail: rodobasa@pravos.hr
  • Ljiljana Siber, knjižn. savjetnica, mag. bibl., mag. iur., članica
  • e-mail: ljsiber@pravos.hr

Posudbeni odjel

Kontakt

Misija Knjižnice Pravnog fakulteta u Osijeku je podrška i omogućavanje slobodnog pristupa raspoloživim informacijskim izvorima u skladu sa zahtjevima nastavnog plana i studijskih programa te istraživačkog i znanstvenog rada nastavnog osoblja.

Vizija knjižnice je svojim korisnicima  kroz profesionalan odnos knjižničara, dobro opremljenu knjižnicu, stručnom i planskom izgradnjom knjižničkih zbirki, brzim  i jednostavanim pristupom  bazama podataka i ostalim izvorima informacija osigurati kvalitetu akademskog i cjeloživotnog obrazovanja studentata i omogućiti primjerene uvjete za znanstveni i istraživački rad znanstveno-nastavnog osoblja. Sustavnim razvijanjem informacijske pismenosti poticati korisnike za učenjem i istraživanjem kako bi stekli znanja i vještine u stvaranju novih vrijednosti u društvu znanja  primjerene izazovima suvremnog društva.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.