Međunarodna suradnja

ERASMUS odlazna mobilnost za (ne) nastavno osoblje

Program Erasmus je dio EU Programa za cjeloživotno učenje osmišljen za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. U okviru programa Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblja

  • održavanje nastave nastavno osoblje (min. 2 dana – max. 60 dana)
  • stručno usavršavanje nastavno i nenastavno osoblje (min. 2 dana – max. 60 dana)

Prijava
Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu asistenta ili postdoktoranda mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno.

Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Kontakt za dodatne informacije:  

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

e-mail: erasmus@unios.hr; tel: 031 224 500

Erasmus koordinator Pravnog fakulteta Osijek

izv. prof. dr. sc. Jelena Kasap
e-mail: erasmus@pravos.hr

 

HODOGRAM UPUTA ZA ERASMUS ODLAZNU (NE)NASTAVNU MOBILNOST