Međunarodna suradnja

ERASMUS odlazna mobilnost

Dragi studenti,

na sljedećim stranicama možete pronaći sve potrebne informacije za realizaciju ERASMUS odlazne mobilnosti. U tom će vam pomoći i hodoram s uputama što točno trebate napraviti prije i nakon odlazne mobilnosti. (Hodogram aktivnosti_Erasmus+ studenti.pdf).

Erasmus je program akademske mobilnosti namijenjen visokom obrazovanju. Erasmus-a odlazne mobilnost omogućava studentima i (ne)nastavnom osoblju Pravnog fakulteta Osijek iskustvostudiranja,odnosno stručnog usavršavanja i predavanja na visokom učilištu u inozemstvu ili obavljajući što značajno pridonosi njihovoj samostalnosti, kulturnoj obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada u multikulturalnim sredinama.

Svaki sudionik koji odlazi u inozemstvo u okviru programa Erasmus može dobiti mjesečnu financijsku potporu – stipendiju koja će djelomično pokriti troškove života, puta, smještaja i osiguranja.

Svrha boravka u inozemstvu za studente je:

  • studijski boravak (min. 3 – max. 12 mjeseci)
  • stručna praksa   (min. 2 – max. 12 mjeseci)
  • kombinirani studijski boravak i stručna praksa (min. 3 – max. 12 mjeseci)

U programu Erasmus mogu sudjelovati svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama: 27 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Letonija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska i Makedonija. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Popis sklopljenih sporazuma možete pronaći na web stranici Fakulteta.

Pri povratku s mobilnosti studenti Erasmus koordinatoru podnose Zahtjev-za-priznavanjem-mobilnost.pdf uz odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se priznaju položeni ispiti ili stručna praksa. U svrhu olakšavanja postupka priznavanja Vaše mobilnosti naše administrativne službe i ERASMUS koordinator Vam stoje na raspolaganju za cijelo vrijeme prije mobilnosti, za trajanja mobilnosti kao i nakon mobilnosti.

Dragi djelatnici Fakulteta,

Svrha boravka u inozemstvu za (ne)nastavno osoblje je:

  • održavanje nastave – nastavno osoblje (min. 2 dana – max. 60 dana)
  • stručno usavršavanje – nastavno i nenastavno osoblje (min. 2 dana – max. 60 dana)

Prijava
Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu asistenta ili postdoktoranda mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum. Popis sklopljenih sporazuma možete pronaći na web stranicama Fakulteta.