Informacijsko-komunikacijske tehnologije u pravu

Izvedbeni plan nastave

Terminski plan aktivnosti biti će utvrđen i objavljen nakon provedenog postupka upisa polaznika.