Studentski zbor

Studentski zbor Pravnog fakulteta Osijek je predstavničko tijelo studenata, broji ukupno 11 članova koji se biraju svake dvije godine na neposrednim studentskim izborima. Studenti sudjeluju u upravljanju Fakultetom kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata Fakulteta.

Djelovanje Studentskog zbora temelji se na načelu jednakosti svih studenata te isključuje svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u Studentskom zboru, tijelima Studentskog zbora, tijelima Fakulteta, zaštiti koju studenti uživaju pred Studentskim pravobraniteljem te u odnosu na pravo na sudjelovanje u izborima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom, općim aktima Fakulteta i Studentskog zbora. Studenti u Studentskom zboru su ravnopravni bez obzira na društveni položaj, starost, nacionalnost, jezik, rasu, spol, državljanstvo, spolnu orijentaciju, vjeroispovijest, političko uvjerenje ili bilo koju drugu osobnu okolnost.

Statutom Studentskoga zbora Fakulteta određuje se način rada Studentskoga zbora, tijela, sastav, način izbora i nadležnost pojedinoga tijela, način imenovanja Studentskog pravobranitelja, način izbora predstavnika studenata u tijela Fakulteta, odgovornost tijela i članova Studentskoga zbora za rad Studentskog zbora Fakulteta.

Unutar Studentskog zbora također djeluju i 3 odbora u čiji rad se mogu uključiti svi studenti Pravnog fakulteta Osijek. Cilj rada Studentskog zbora je zaštita studentskih prava, poboljšanje uvjeta visokog obrazovanja, suradnja s ostalim pravnim fakultetima u regiji te organiziranje raznih studentskih aktivnosti.

KONTAKT:

Mail: szpfos@pravos.hr
Facebook: https://www.facebook.com/SZPRAVOS
Instagram: https://instagram.com/sz_pravos?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Predsjednica Studentskog zbora, Kristina Zavžel: kzavzel@gmail.com