Povjerljiva osoba

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) stupio je na snagu dana 1. srpnja 2019. godine. Ovim je Zakonom uređeno prijavljivanje nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Pravni fakultet Osijek je dana 30. prosinca 2019. godine donio “Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Pravnom fakultetu Osijek”, a 12. veljače 2020. godine imenovane su povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe:

Povjerljiva osoba:
izv. prof. dr. sc. Josip Berdica

T +38531 224 554
F +38531 224 540

e-mail: povjerljiva.osoba@pravos.hr

Zamjenik povjerljive osobe:
Dražen Dujak, mag. informatol.

T +38531 224 588
F +38531 224 540

e-mail: povjerljiva.osoba@pravos.hr

Adresa za podnošenje prijave:

Pravni fakultet Osijek
(prijava nepravilnosti)
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Obrasci, propisi i izvješća: