Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

Završetak studija

Studij se smatra završenim kada polaznici ispune sve studentske obveze:

  • odslušaju predviđenu nastavu prema studijskom programu,
  • polože ispite predviđenih obveznih i izbornih kolegija,
  • odrade praktične zadatke iz izbornih radionica,
  • napišu dva seminarska rada ili jedan znanstveni ili stručni rad
  • izrade i obrane završni rad

Završetkom Studija polaznici imaju obvezu ostvariti najmanje 90 ECTS bodova.