Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo

Završetak studija

STUDIJ SE SMATRA ZAVRŠENIM KADA POLAZNICI ISPUNE SVE STUDENTSKE OBVEZE:

  • odslušaju predviđenu nastavu prema studijskom programu,
  • polože ispite predviđenih obveznih i izbornih kolegija,
  • napišu dva seminarska rada,
  • izrade i obrane završni rad.

Završetkom Studija polaznici stječu 90 ECTS bodova.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE TIJEKOM STUDIJA

Završetkom studija polaznik stječe specijalistička znanja iz određenih kaznenopravnih i njima srodnih disciplina, koja obuhvaćaju opća teorijska i posebna znanja, te praktična znanja, vještine i metode zaključivanja.

AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom studija polaznik stječe akademski naziv Sveučilišni/a specijalist/ica kaznenog prava. Predmetni se naziv dodaje akademskom nazivu koji se stječe završetkom diplomskog sveučilišnog studija.