Međunarodna suradnja

Jačanje internacionalizacije i međunarodne relevantnosti Pravnog fakulteta Osijek u europskom i globalnom obrazovnom prostoru ključni su ciljevi i nužni preduvjeti za daljnji razvoj institucije i buduću uspješnu i kvalitetnu provedbu svih nastavnih i znanstveno-istraživačkih djelatnosti. Međunarodna suradnja ostvaruje se mobilnošću nastavnika, nenastavnog osoblja i studenata, sudjelovanjem u međunarodnim projektima, znanstveno-istraživačkim i nastavnim aktivnostima  u inozemstvu, članstvom u međunarodnim udruženjima, internacionalizacijom studijskih programa i angažiranjem visoko kvalitetnih nastavnika iz inozemstva. Glavna je odrednica međunarodne suradnje mobilnost.

Mobilnost se pokazala vrijednim iskustvom, tj. jednim od najboljih alata za razmjenu primjera dobre prakse i za studente i za nastavno i nenastavno osoblje Pravnog fakulteta Osijek.