Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

Općenito o studijskom programu

TRAJANJE STUDIJA I OBVEZE POLAZNIKA

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije trajat će tri semestra, odnosno 18 mjeseci. Nastava na Studiju izvodit će se u prvom i drugom semestru, a u svakome od njih polaznici su obvezni položiti po dva obvezna i dva izborna kolegija te jedan praktični kolegij koji će se izvoditi u obliku radionica. U trećem semestru, polaznici Studija moraju napisati dva istraživačka seminara ili umjesto toga, objaviti jedan stručni ili znanstveni rad.

Za izborne predmete polaznici mogu odabrati bilo koji od ukupno šest ponuđenih izbornih kolegija u svakom semestru te u svakom semestru mogu također izabrati jednu od dvije ponuđene radionice.

Takva struktura Studija uvažava individualne potrebe i sklonosti svakog polaznika te upisanim polaznicima omogućuje da slušaju kolegije koje žele i koji doprinose njihovom osobnom i profesionalnom napretku.

PREDAVAČI

Predavači na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poslovnog prava i poslovnih transakcija su profesori Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, suci viših sudova (Vrhovni sud, Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud), praktičari (revizori, porezni savjetnici) te drugi stručnjaci iz javnog sektora koji će svojim predavanjima polaznicima Studija pružiti sasvim drugačiji pogled na pojedina pravna i ekonomska pitanja.

ZAVRŠETAK STUDIJA

Završetkom Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovnog prava i poslovnih transakcija stječe se 90 ECTS bodova te studenti stječu akademski naziv Sveučilišnog/e specijalista/ice poslovnog prava i poslovnih transakcija. Iznimno uspješnim polaznicima omogućiti će se nastavak usavršavanja na Doktorskom studiju Pravnog fakulteta Osijek.

KOMPETENCIJE I VJEŠTINE

Završetkom Studija, studenti stječu znanja i vještine o suvremenim pravnim poslovima, načinima i pravnim mogućnostima uređenja odnosa između članova društava u društvima kapitala, instrumentima osiguranja potraživanja, o poreznim aspektima poslovanja trgovačkih društava, o e-poslovanju, uporabi digitalnih alata u cilju unaprjeđenja i prekograničnog širenja postojećeg poslovanja, o uređenju radno-pravnih odnosa u RH i EU te brojna druga znanja i vještine.

ŠKOLARINA

Cijena školarine iznosi 30.000,00 kn. Školarina se može platiti jednokratno te u jednakim ratama prilikom upisa svakog semestra.