Doktorski studij Pravo

I. – III. generacija – treća godina / uvjeti za stjecanje kvalifikacije

I. semestar

Naziv kolegija

Broj sati

Status kolegija

Nositelj

ECTS
Istraživanje i izrada doktorske disertacije

obvezni

mentorski rad

30

Ukupno

30

II. semestar

Naziv kolegija

Broj sati

Status kolegija

Nositelj

ECTS
Izrada i obrana doktorske disertacije

obvezni

mentorski rad

30

Ukupno

30

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Predana i pozitivno ocijenjena disertacija i ukupno stečenih 180 ECTS bodova, od toga je nastavno opterećenje 70 ECTS bodova, znanstveno-istraživački rad (seminarski i znanstveni radovi) 30 ECTS bodova, prijava i javna obrana teme 20 ECTS bodova, izrada disertacije 30 ECTS bodova te javna obrana disertacije 30 ECTS bodova. Time je ispoštovan omjer 30 % nastave i 70 % znanstveno-istraživačkog, samostalnog i mentorskog rada.

Postupak prijave doktorske disertacije:

Doktorand prilikom predaje doktorske disertacije u Studentsku referadu treba imati obrazac izjave mentora / komentora za suglasnost predaje disertacije u daljnji postupak.

Suglasnost mentora / komentora

Doktorand je u obvezi prije obrane doktorske disertacije u Studentsku referadu dostaviti potpisanu Izjavu o ispunjenosti uvjeta za pristupanje obrani doktorske disertacije.

Izjava o ispunjenosti uvjeta za pristupanje obrani doktorske disertacije

Hodogram predaje i ocjene doktorske disertacije

Upute za oblikovanje doktorske disertacije:

Upute za oblikovanje doktorske disertacije.pdf

Obrasci:

Izjava o izvornosti dok. disertacije.pdf
Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije (Obrazac DR.SC. 3)
Protokol i zapisnik obrane doktorske disertacije (Obrazac DR.SC. 4)