Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Raspored

Redovni studenti ljetni semestar

Izvanredni studenti ljetni semestar

Obavijesti

RASPORED PREDAVANJA

Molimo studente da redovito pregledavaju raspored radi mogućih izmjena. Napomene:

Predavanja iz predmeta OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE za redovne i izvanredne studente održavat će se:
petak 19.05.2023. – od 13:00 – 21:00 sat dvorana 2/17
subota 20.05.2023. – od 08:00 – 16:00 sati dvorana 1/13
ponedjeljak 22.05.2023. – od 08:00 – 15:00 sati dvorana 4/17

Predavanja iz predmeta OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE za redovne i izvanredne studente održavat će se:
petak 05.05.2023. – od 13:00 – 20:00 sati dvorana 2/17
subota 06.05.2023. – od 08:00 – 13:00 sati dvorana 2/13

Predavanja iz predmeta OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE za redovne i izvanredne studente održavat će se: četvrtak 13.04.2023. – od 15:00 – 20:00 sati dvorana 2/17 petak 14.04.2023. – od 15:00 – 20:00 sati dvorana 2/17 subota 15.04.2023. – od 08:00 – 12:00 sati dvorana 2/13

Predavanja iz predmeta OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE za redovne i izvanredne studente održavat će se: ČETVRTAK 16. ožujka 2023. od 15:00 sati (dvorana br. 1 /Radićeva 13) PETAK 17. ožujka 2023. od 15:00 sati (dvorana br. 1 /Radićeva 13) SUBOTA 18. ožujka 2023. od 8:00 sati (dvorana br. 1 /Radićeva 13)

Predavanja iz predmeta Socijalna politika Hrvatske održavat će se na Kampusu, Ulica cara Hadrijana 8a, dvorana 3

Predavanja iz predmeta Komunikacijske vještine za redovne i izvanredne studente održavat će se: četvrtak 30.03.2023. – od 18:00 – 21:00 h (dvorana br. 1 /Radićeva 13) petak 31.03.2023. – od 16:00 – 21:00 h (dvorana br. 1 /Radićeva 13) subota 01.04.2023. od 09:00 – 13:00 h (dvorana br. 1 /Radićeva 13)

Predavanja iz predmeta Ovisnost za redovne i izvanredne studente održavat će se : 13. ožujak, ponedjeljak, 10 – 12,30 dvorana 4, zgrada S. Radića 17 11. ožujka, subota, od 9,30 – 11 sati dvorana 4, zgrada S. Radića 17 18. ožujka, subota, od 9,30 – 11 sati dvorana 4, zgrada S. Radića 17 29. ožujka, srijeda od 9,30 – 11 sati REKTORAT DVORANA 2 01. travnja, subota, od 9,30 – 11 sati dvorana 4, zgrada S. Radića 17

 

Rasporedi predavanja su grupirani prema načinu studiranja (redoviti / izvanredni, te prema semestru (zimski / ljetni).

 NASTAVA NA II. I III. GODINI STUDIJA – SOCIJALNI RAD ODRŽAVAT ĆE SE U  PRIZEMLJU REKTORATA DVORANA 1 , DVORANA 2 TRG SVETOG TROJSTVA 3, REKTORAT