Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

Raspored

Redovni studenti ljetni semestar akademske 2023/2024

Izvanredni studenti ljetni semestar akademske 2023/2024

Obavijesti

Termini predavanja i seminara iz kolegija Osnove socijalne politike za izvanredne studente KAMPUS DVORANA 1

04.04. 2024.  17,00 do 20,45 h

11.04.2024.    17,00 do 20,45 h

25.04.2024.    16,00 do 20,30 h

02.05.2024.    16,00 do 20,30 h

09.05.2024.    16,00 do 20,30 h

16.05.2024.      16,00 do 20,30 h

23.05.2024.      16,00 do 20,30 h

06.06.2024.      16,00 do 19,45h

RASPORED PREDAVANJA

Molimo studente da redovito pregledavaju raspored radi mogućih izmjena.

Rasporedi predavanja su grupirani prema načinu studiranja (redoviti / izvanredni, te prema semestru (zimski / ljetni).

NASTAVA NA I. GODINI STUDIJA – SOCIJALNI RAD ODRŽAVAT ĆE SE U ULICI STJEPANA RADIĆA 13 I 17

NASTAVA NA II. I III. GODINI STUDIJA – SOCIJALNI RAD ODRŽAVAT ĆE SE U  PRIZEMLJU REKTORATA DVORANA 1 , DVORANA 2 TRG SVETOG TROJSTVA 3, REKTORAT

Ovisnosti – raspored vježbi