Geneza visokoškolskog pravnog obrazovanja

Geneza visokoškolskog pravnog obrazovanja obilježena je 1961. godinom kada s radom kratkotrajno započinje dislocirani studiji prava u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a potom i 1973. kada je u okviru Pravnog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku pokrenuta kontinuirana izobrazba pravnika. Dvije godine poslije, njihovo potpuno pomanjkanje na tlu Slavonije i Baranje i nastojanja na podizanju i poboljšanju obrazovne strukture lokalnog stanovništva bili su osnovni razlozi prerastanja Pravnog studija u novoosnovani Pravni fakultet.

U prvim godinama djelovanja nastavni kadar uglavnom su činili nastavnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku i eminentni gostujući profesori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njihovim nesebičnim zalaganjem i nastojanjima prvoga dekana, prof. dr. sc. Dragutina Rilkea, na otvaranju novih radnih mjesta, sredinom osamdesetih godina prošloga stoljeća Fakultet je uspio osigurati vlastite nastavnike na svim kolegijima. Pravni fakultet u Osijeku organiziran je u 5 zavoda i 12 katedri koje okupljaju srodne predmete, a pored njih ustrojbene su jedinice Fakulteta; Pravne klinike, Knjižnica i Tajništvo.

Posvećenost ulaganju u dobrobit ljudi

„Fakultet kroz svoje studije promiče dostojanstvo i vrijednost svake osobe, poštivanje kulturnih normi i etničke raznolikosti, zagovara jednake mogućnosti korisnika, sudjelovanje u donošenju odluka. Također promiče društveno odgovorno samoodređenje osoba na temelju njihovih individualnih vrijednosti. Fakultet svojim djelovanjem promovira posvećenost ulaganju u dobrobit ljudi, razvoj lokalne i šire zajednice i podršku zdravlju kao značajne investicije u razvoj. (Strateški plan za razdoblje 2020.–2025.)”

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

Misija

Misija Fakulteta je dostizanje izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom i nastavnom procesu s ciljem sustavnoga razvijanja i unaprjeđivanja djelatnosti svih ustrojbenih jedinica te cjeloživotnom učenju koje osigurava studentima stjecanje znanja i vještina primjerenih izazovima suvremenog društva.

Vizija

Vizija Fakulteta jest postati utjecajna visokoobrazovna ustanova, prepoznatljiva kao društveno odgovorna organizacija koja pruža vrhunsko obrazovanje i vrhunska istraživanja te unaprjeđuje znanje, pravdu i javno dobro u državi i svijetu.

Naši studenti

Na Pravnom fakultetu u Osijeku trenutno studira 3670 studentica i studenata koji čine značajan dio ukupne brojke studentske populacije Sveučilišta. Dosadašnjim radom, aktivnostima i rezultatima u brojnim natjecanjima, Moot Court simulacijama, studentskim klinikama, praktičnoj nastavi i športskim priredbama ostvarili su zapažene rezultate i s ponosom predstavljali Fakultet na kojem studiraju.

Omjer nastavnik - student

1:25

Novih studenata godišnje

400

Studentske udruge

3

Znanstveno-istraživački rad

Tijekom više od četiri desetljeća postojanja Fakulteta realizirano je više desetaka međunarodnih i nacionalnih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. Među njima se posebno ističu projekti financirani iz sredstava EU i Hrvatske zaklade za znanost.

Znanstveno - istraživački
i stručni projekti

80

Jean Monet katedre

3

Jean Monet moduli

2

Znanstveni časopisi

3

Dekani Pravnog fakulteta Osijek

Njihov rad obilježile su različite društvene i političke okolnosti, potrebe Fakulteta i strategije razvoja. U počecima djelovanja nastojanja su bila usmjerena prema jačanju i stvaranju vlastitih nastavnih i znanstvenih kapaciteta te pozicioniranju Fakulteta u novoosnovanoj sveučilišnoj zajednici sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća. Kraj komunističke ere inicirao je pokušaje jačeg povezivanja Fakulteta s gospodarskim subjektima u regiji, a ratne i poratne godine, u razdoblju devedesetih, zahtijevale značajne napore u osiguravanju normalnog funkcioniranja studentskog i nastavnog života te istraživačkog djelovanja. Posljednjih godina Fakultet je pred izazovima harmonizacije i funkcioniranja u uvjetima "Bolonjskog obrazovnog procesa" i osiguravanju visokoobrazovne vertikale na preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj doktorskoj i stručnoj razini te programima cjeloživotnog obrazovanja. Prostorni problemi, povezani s velikim brojem studenata i značajnim povećanjem mladog istraživačkog i nastavnog kadra, u proteklim godinama, nameću potrebu trajnog smještaja Pravnog fakulteta u Osijeku u prostore primjerene zahtjevima sveučilišta 21. stoljeća.

Kvalitetu nastave i znanstvenih istraživanja moguće je potaknuti i unaprijediti samo kontinuiranim radom na povezivanju pravne prakse i znanosti, aktivnim uključivanjem studenata u pravo kao živu materiju koja značajno utječe na ljudske sudbine, suradnjom s državnim odvjetništvom, odvjetništvom, sudovima, gospodarskim subjektima i organizacijama civilnog društva. Misija je Fakulteta studente pripremiti za kvalitetan i samostalan rad u okviru pravničke profesije i dati im nužnu podlogu za daljnju stručnu i znanstvenu profilaciju pro futuro. Permanentno ulaganje u ljudske kapacitete, opremu, znanstvenu građu i osiguravanje primjerenih uvjeta rada studenata i zaposlenih stoga su conditio sine qua non opstanka i prosperiteta Fakulteta kao jedne od najstarijih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedine visokoobrazovne ustanove u području prava u istočnoj Hrvatskoj.

Od njegova osnutka 1975. godine
Fakultetom su upravljali sljedeći dekani:

 • Prof. dr. sc. Dragutin Rilke
  (rujan 1975. do rujna 1981.),
 • Prof. dr. sc. Vladimir Srb
  (listopad 1981. do prosinca 1983.),
 • Prof. dr. sc. Kornelija Rukavina
  (siječanj 1984. do prosinca 1985.),
 • Prof. dr. sc. Ivan Mecanović
  (siječanj 1986. do prosinca 1986.),
 • Prof. dr. sc. Vojislav Vukčević
  (siječanj 1987. do prosinca 1988.),
 • Prof. dr. sc. Branko Babac
  (siječanj 1989. do kolovoza 1990.),
 • Prof. dr. sc. Srećko Jelinić
  (rujan 1990. do veljače 1991.),
 • Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc
  (ožujak 1991. do rujna 1995; listopad 2007. do rujna 2009.),
 • Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović
  (listopad 1995. do rujna 1999; listopad 2003. do rujna 2007),
 • Prof.dr.sc. Damir Klasiček
  (listopad 1999. do rujna 2001.),
 • Prof. dr. sc. Vlado Belaj
  (listopad 2001. do rujna 2003.),
 • Prof. dr. sc. Igor Bojanić
  (listopad 2009. do listopada 2014.),
 • Izv.prof.dr.sc. Boris Bakota
  (listopad 2014. do ožujka 2017.).
 • Prof.dr.sc. Renata Perić (svibanj 2017. do prosinca 2019).
 • Izv.prof.dr.sc. Tunjica Petrašević
  (prosinac 2019 -).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera

Osječko Sveučilište treće je po starosti sveučilište u Hrvatskoj i nosi naziv po meceni i biskupu Josipu Jurju Strossmayeru (1815-1905). Ono trenutno okuplja 24 sastavnice, među kojima 11 fakulteta, 5 sveučilišnih odjela i Umjetničku akademiju sa oko 22 tisuće studenata, koji pohađaju nastavu na 88 sveučilišnih te devet stručnih studija. Sveučilište ima za cilj razviti se u modernu europsku instituciju visokog obrazovanja kao centar izvrsnosti.

45 godina

13 Fakulteta

1 Akademija

Grad Osijek

(lat. Essekinum; njem. Essegg; mađ. Eszék)

Osijek je važno upravno, sudbeno, financijsko, gospodarsko, znanstveno, obrazovno i kulturno središte Osječko-baranjske županije i najveći grad istočne Hrvatske smješten na desnoj obali rijeke Drave. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Gradu i prigradskim naseljima živi 114 616 stanovnika.

Grad parkova

17

Grad bicikala

34 km

Grad najstarijeg hrvatskog piva

1695.g