Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo

Općenito o studijskom programu

TRAJANJE STUDIJA I OBVEZE POLAZNIKA

Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo trajat će tri semestra, odnosno 18 mjeseci. Nastava na Studiju izvodit će se u prvom i drugom semestru. U prvom semestru su polaznici dužni položiti pet obveznih kolegija i dva izborna kolegija koja se biraju između pet ponuđenih. U drugom semestru, polaznici Studija imaju obvezu položiti četiri obvezna kolegija, napisati seminarski rad i položiti dva izborna kolegija koja se biraju između pet ponuđenih. U trećem semestru studenti imaju obvezu napisati seminarski rad te uz konzultacije s mentorom napisati i obraniti završni rad.

PREDAVAČI

Uz predmetne profesore nastavu će održavati i gostujući predavači iz redova sudaca viših i visokih sudova Republike Hrvatske, ugledni stručnjaci iz područja medicine, kriminalistike, kriminologije i drugih srodnih grana kao i drugi pravni praktičari.

Završetkom studija polaznik stječe akademski naziv Sveučilišni/a specijalist/ica kaznenog prava. Predmetni se naziv dodaje akademskom nazivu koji se stječe završetkom diplomskog sveučilišnog studija.

KOMPETENCIJE I VJEŠTINE

Završetkom studija polaznik stječe specijalistička znanja iz određenih kaznenopravnih i njima srodnih disciplina, koja obuhvaćaju opća teorijska i posebna znanja, te praktična znanja, vještine i metode zaključivanja.

ŠKOLARINA

Školarina: Školarina iznosi 3.300,00 EUR/24.863,85 kuna, uz mogućnost uplaćivanja u cijelosti ili u obrocima.

Plaćanje u obrocima:

1. Prvi obrok u iznosu od 1.100,00 eura/8.287,95 kuna uplaćuje se prilikom upisa na Studij.
2. Drugi obrok u iznosu od 1.100,00 eura/8.287,95 kuna uplaćuje se prilikom upisa II.
semestra.
3. Treći obrok u iznosu od 1.100,00 eura/8.287,95 kuna uplaćuje se prilikom upisa III. semestra.